Boudewijn Verhoeff

Categorie Schaatsenmaker
Naam Verhoeff, Boudewijn
Geboren Puttershoek / 5-7-1890
Overleden Oud-Beijerland / 1-5-1975

Beschrijving

Zoon van de gezagvoerder Adrianus Verhoeff (Krimpen a/d Lek, 1852 – 1891) uit Puttershoek. Boudewijn Verhoeff neemt in 1917 de smederij van Wevers over. Er zijn dan nog schaatsijzers in de smederij die waarschijnlijk door Wevers zijn gemaakt. Verhoeff heeft vermoedelijk in klein aantal schaatsen gemaakt.

De oude smederij is eerst in de oorlog verwoest en later door de watersnoodramp in 1953 zwaar beschadigd. Omstreeks 1956 is hij elders in het dorp weer opgebouwd.

Bron

Van Glis tot Klapschaats, 2001

Produktie

Vestigingsplaats Strijensas
Periode 1920 - 1930

Merktekens

Strijensas

Informatie of foto’s toevoegen?

Oude schaatsen

Heeft u aanvullingen en/of wijzigingen in de op deze pagina geboden informatie? Of heeft u misschien foto’s of ander beeldmateriaal over dit onderwerp? Gebruik dan ons reactieformulier om ons uw informatie toe te sturen. We horen graag van u!

Informatie toesturen

Add information or photos?

Oude schaatsen

Do you have additions and/or changes to the information provided on this page? Or do you perhaps have photos or other images about this subject? Then use our response form to send us your information. We would like to hear from you!

Send information
Bovenkant van de pagina