Burkhard & Ypma

Categorie Schaatsenverkoper met eigen merk
Naam Burkhard & Ypma

Beschrijving

In het Handelsboek Bedrijfsregisters van Nederland komt Burkhard & Ypma uit Zevenaar voor onder schaatsenverkopers.

Bron

Van Glis tot Klapschaats, 2001

Produktie

Vestigingsplaats Zevenaar

Merktekens

Burkhard & Ypma

Zevenaar

Informatie of foto’s toevoegen?

Oude schaatsen

Heeft u aanvullingen en/of wijzigingen in de op deze pagina geboden informatie? Of heeft u misschien foto’s of ander beeldmateriaal over dit onderwerp? Gebruik dan ons reactieformulier om ons uw informatie toe te sturen. We horen graag van u!

Informatie toesturen

Add information or photos?

Oude schaatsen

Do you have additions and/or changes to the information provided on this page? Or do you perhaps have photos or other images about this subject? Then use our response form to send us your information. We would like to hear from you!

Send information
Bovenkant van de pagina