Christian Friedrich Schwaner Jr.

Categorie Schaatsenmaker
Naam Schwaner Jr., Christian Friedrich
Geboren Leeuwarden / 24-9-1852
Overleden Leeuwarden / 26-9-1904

Beschrijving

De vader van Christian Schwaner is afkomstig uit Adorf (Waldeck) in Duitsland. Deze is eerst planomaker, later timmerman. Ook Christian wordt timmerman in de Grote Kerkstraat. Later is hij koopman. Schwaner adverteert in de Leeuwarder
Courant van 7 januari 1887 met: ‘Door den Ondergetekenden worden met goed succes eigengemaakte  Schaatsen verkocht, tot welke levering hij zich beleefd houdt aanbevolen. Tevens inrichting tot het zuiver slijpen der Schaatsen.’

Bron

Van Glis tot Klapschaats, 2001

Produktie

Type schaats Friese schaats
Vestigingsplaats Leeuwarden
Periode - 1887
Reclame Advertentie Leeuwarder courant

Merktekens

Reclames

Advertentie 1887 schaatsenmaker C.F. Schwaner, Leeuwarden
Advertentie schaatsenmaker C.F. Schwaner, Leeuwarden Leeuwarder Courant d.d. 7 januari 1887

Leeuwarden

Informatie of foto’s toevoegen?

Oude schaatsen

Heeft u aanvullingen en/of wijzigingen in de op deze pagina geboden informatie? Of heeft u misschien foto’s of ander beeldmateriaal over dit onderwerp? Gebruik dan ons reactieformulier om ons uw informatie toe te sturen. We horen graag van u!

Informatie toesturen

Add information or photos?

Oude schaatsen

Do you have additions and/or changes to the information provided on this page? Or do you perhaps have photos or other images about this subject? Then use our response form to send us your information. We would like to hear from you!

Send information
Bovenkant van de pagina