Cornelis Jans de Vries

Categorie Schaatsenmaker
Naam Vries, Cornelis Jans de
Geboren Leeuwarden / 16-4-1843
Overleden Warns / 10-12-1901

Beschrijving

Cornelis Jans is een zoon van Jan de Vries, schoenmaker in Leeuwarden.Cornelis heeft in de periode 1860-1870 gewerkt als smidsknecht bij Dirk Gerrits Minkema in Oosterlittens die ook schaatsen maakte.
In Warns is Cornelis Jans de Vries voor zichzelf begonnen als grofsmid.

Er zijn van hem personeelsadvertenties bekend uit 1887, 1894 en 1901 in de Leeuwarden Courant en een overname bericht van zijn smederij uit 1902 in het Nieuwsblad van Friesland.

Er zijn geen advertenties van hem over zijn schaatsen bekend.

Bron

Aad van den Ouweelen, 2021

Produktie

Type schaats Friese schaats
Vestigingsplaats Warns
Periode circa 1880 - 1900

Merktekens

Merkteken C.J.DE VRIES onbekende schaatsenmaker

Fotogalerij

Friese schaats schaatsenmaker C.J.de Vries, Warns
Friese schaats schaatsenmaker C.J.de Vries, Warns
Merkteken Friese schaats schaatsenmaker C.J.de Vries, Warns
Merkteken Friese schaats schaatsenmaker C.J.de Vries, Warns

Warns

Informatie of foto’s toevoegen?

Oude schaatsen

Heeft u aanvullingen en/of wijzigingen in de op deze pagina geboden informatie? Of heeft u misschien foto’s of ander beeldmateriaal over dit onderwerp? Gebruik dan ons reactieformulier om ons uw informatie toe te sturen. We horen graag van u!

Informatie toesturen

Add information or photos?

Oude schaatsen

Do you have additions and/or changes to the information provided on this page? Or do you perhaps have photos or other images about this subject? Then use our response form to send us your information. We would like to hear from you!

Send information
Bovenkant van de pagina