Cornelis Meinderts Bijlsma

Categorie Schaatsenmaker
Naam Bijlsma, Cornelis Meinderts
Geboren onbekend / 8-5-1797
Overleden Raerd / 5-5-1866

Beschrijving

Zoon van kapper Meindert Cornelis Bijlsma (Lemmer, 1754 - Makkum, 1817) uit Makkum. Cornelis Bijlama wordt smid en koopt in 1827 huis en smederij van smid Ynte Oenes Kingma uit Rauwerd. Na zijn overlijden wordt de verkoop bij boelgoed van huisraad, smidswaren en smidsgereedschappen aangekondigd in de Leeuwarder Courant van  25 mei 1866. Onder de smidswaren bevinden zich 'schaatsen en schaatsijzers', zodat mag worden aangenomen dat hij schaatsijzers maakte, er houten op monteerde en de complete schaatsen verkocht.

Bron

Wiebe blauw

Produktie

Vestigingsplaats Raerd
Periode 1830 - 1865

Merktekens

Reclames

Advertentie 1866 verkoop inboedel schaatsenmaker C.M. Bijlsma, Rauwerd
Advertentie verkoop inboedel schaatsenmaker C.M. Bijlsma, Rauwerd Leeuwarder courant d.d. 22 mei 1866

Raerd

Informatie of foto’s toevoegen?

Oude schaatsen

Heeft u aanvullingen en/of wijzigingen in de op deze pagina geboden informatie? Of heeft u misschien foto’s of ander beeldmateriaal over dit onderwerp? Gebruik dan ons reactieformulier om ons uw informatie toe te sturen. We horen graag van u!

Informatie toesturen

Add information or photos?

Oude schaatsen

Do you have additions and/or changes to the information provided on this page? Or do you perhaps have photos or other images about this subject? Then use our response form to send us your information. We would like to hear from you!

Send information
Bovenkant van de pagina