Cornelis van Wijk

Categorie Schaatsenmaker
Naam Wijk, Cornelis van
Geboren Linschoten / 17-7-1764
Overleden Linschoten / 26-2-1818

Beschrijving

Cornelis van Wijk is een zoon van Claas van Wijk (geb. rond 1720 - overl. 31 juli 1777 in Linschoten) en een oudere broer van Joannes van Wijk (1776 - 1849).

Hij maakt Linschoter schaatsen. Hij adverteert in de Amsterdamsche Courant van 3 januari 1811 en in de Advertentiën, aankondigingen en verschillende berigten van Amsterdam van 7 januari 1812 met:

'C. van Wijk, Mr. Schaatsenmaker te Linschoten, adverteert, dat, even zoo min als in vorige Winters de opregte deugdzame Linschootsche Schaatsen bij niemand anders te bekomen zijn, dan alleen bij hem, en te Amsterdam, op de Utrechtschestraat, tussen de Prinsegracht en Kerkstraat, No. 91, in het Linschootsche Schaatsen Magazijn, bij C.G. de Beus.'

Zijn zoon Nicolaas van Wijk (Linschoten, 1799 - Hoenkoop, 1888) wordt ook smid, maar het is niet bekend of hij schaatsen heeft gemaakt.

Bron

Aad van den Ouweelen, 2019

Produktie

Type schaats Linschoter schaats
Vestigingsplaats Linschoten
Periode 1790 - 1815

Merktekens

Reclames

Advertentie 1811 schaatsenmaker C. van Wijk, Linschoten
Advertentie schaatsenmaker C. van Wijk, Linschoten Amsterdamsche Courant d.d. 3 januari 1811
Advertentie 1812 schaatsenmaker C. van Wijk, Linschoten
Advertentie schaatsenmaker C. van Wijk, Linschoten 7 januari 1812
Advertentie 1812 schaatsenmaker C. van Wijk, Linschoten
Franse tekst Advertentie schaatsenmaker C. van Wijk, Linschoten 7 januari 1812
Kop advertentieblad 1812 schaatsenmaker C. van Wijk, Linschoten
Kop advertentieblad schaatsenmaker C. van Wijk, Linschoten Advertentieblad 7 januari 1812

Linschoten

Informatie of foto’s toevoegen?

Oude schaatsen

Heeft u aanvullingen en/of wijzigingen in de op deze pagina geboden informatie? Of heeft u misschien foto’s of ander beeldmateriaal over dit onderwerp? Gebruik dan ons reactieformulier om ons uw informatie toe te sturen. We horen graag van u!

Informatie toesturen

Add information or photos?

Oude schaatsen

Do you have additions and/or changes to the information provided on this page? Or do you perhaps have photos or other images about this subject? Then use our response form to send us your information. We would like to hear from you!

Send information
Bovenkant van de pagina