Cornelis Willemszn Nieuwland

Categorie Schaatsenmaker
Naam Nieuwland, Cornelis Willemszn
Geboren Nieuwpoort / 12-5-1748
Overleden Goudriaan / 24-11-1827

Beschrijving

Het huis en de smederij van Nieuwland worden tijdens de inval van de Oranjegezinde Pruisen in 1787 leeggeplunderd. Hij heeft dan drie paar schaatsen in voorraad voor een totaal bedrag van ƒ 9,-.

Als de patriotten in 1795 de Bataafsche Republiek stichten, kunnen gedupeerde burgers alsnog opgaaf van de verloren gegane goederen doen. Ook Nieuwland dient een inventarisatie van gestolen en vernielde goederen in. Daarnaast lijdt het echtpaar Nieuwland ook zware immateriële schade, zo blijkt bij de ondertekening van de lijst door Nieuwland:

‘Verklarende dit alles te zijn bepaald, naar recht, en mijn beste weeten, zo als ik het heb gevonden, toen ik van mijn vlucht van 3 weeken en 5 dagen ben thuis gekomen, en een vrouw vond die van haar verstand ontbloot was, het welk heeft geduurd bij de vier Jaaren en het welk bij de vier Jaaren voornoemd, mijn totaal bederf heeft veroorzaakt. (Was get.) CORNELIS NIEUWLAND. Te Langerak ten Zuiden de Lek, Den 6 Maij 1795.’

Het eerste Jaar der Betaafsche Vrijheid.

Bron

Van Glis tot Klapschaats, 2001

Produktie

Type schaats Krulschaats
Vestigingsplaats Langerak ZH
Periode 1787

Merktekens

Langerak ZH

Informatie of foto’s toevoegen?

Oude schaatsen

Heeft u aanvullingen en/of wijzigingen in de op deze pagina geboden informatie? Of heeft u misschien foto’s of ander beeldmateriaal over dit onderwerp? Gebruik dan ons reactieformulier om ons uw informatie toe te sturen. We horen graag van u!

Informatie toesturen

Add information or photos?

Oude schaatsen

Do you have additions and/or changes to the information provided on this page? Or do you perhaps have photos or other images about this subject? Then use our response form to send us your information. We would like to hear from you!

Send information
Bovenkant van de pagina