CVW merk - Onbekende maker

Categorie Schaatsenmaker
Naam CVW merk - Onbekende maker

Beschrijving

Het merkteken CVW is mogelijk gebruikt door de smid Cornelis van Wijk (geb. 9 januari 1826) uit Hoenkoop.
Het erg erop lijkende merkteken HVW is mogelijk gebruikt door zijn broer Hendrik van Wijk, eveneens smid in Hoenkoop.
Zie ook merkteken HVW

Bron

Wim Molenveld / Ben Remie
Artikel in Kouwe Drukte jaargang 22 - nummer 63 - oktober 2018, bladzijde 34 en 35

Merktekens

Merkteken CVW onbekende schaatsenmaker

Fotogalerij

Schaatsen merkteken CVW onbekende schaatsenmaker
Schaatsen merkteken CVW onbekende schaatsenmaker
Merkteken CVW onbekende schaatsenmaker
Merkteken CVW onbekende schaatsenmaker

Informatie of foto’s toevoegen?

Oude schaatsen

Heeft u aanvullingen en/of wijzigingen in de op deze pagina geboden informatie? Of heeft u misschien foto’s of ander beeldmateriaal over dit onderwerp? Gebruik dan ons reactieformulier om ons uw informatie toe te sturen. We horen graag van u!

Informatie toesturen

Add information or photos?

Oude schaatsen

Do you have additions and/or changes to the information provided on this page? Or do you perhaps have photos or other images about this subject? Then use our response form to send us your information. We would like to hear from you!

Send information
Bovenkant van de pagina