D in beeldmerk - Onbekende maker (2)

Categorie Schaatsenmaker
Naam D in beeldmerk - Onbekende maker (2)

Beschrijving

Mogelijk gemaakt in Zuid-Holland of Utrecht

Produktie

Type schaats Krulschaats

Merktekens

Merkteken D in beeldmerk onbekende schaatsenmaker
(voor op krulschaats)

Fotogalerij

Krulschaats met beeldmerk onbekende schaatsenmaker
Krulschaats met beeldmerk onbekende schaatsenmaker
Beeldmerk onbekende schaatsenmaker
Beeldmerk onbekende schaatsenmaker

Informatie of foto’s toevoegen?

Oude schaatsen

Heeft u aanvullingen en/of wijzigingen in de op deze pagina geboden informatie? Of heeft u misschien foto’s of ander beeldmateriaal over dit onderwerp? Gebruik dan ons reactieformulier om ons uw informatie toe te sturen. We horen graag van u!

Informatie toesturen

Add information or photos?

Oude schaatsen

Do you have additions and/or changes to the information provided on this page? Or do you perhaps have photos or other images about this subject? Then use our response form to send us your information. We would like to hear from you!

Send information
Bovenkant van de pagina