DE KAMPIOEN merk - Onbekende maker

Categorie Schaatsenmaker
Naam DE KAMPIOEN merk - Onbekende maker

Produktie

Type schaats Friese doorloper

Merktekens

Merkteken DE KAMPIOEN onbekende schaatsenmaker

Fotogalerij

Friese doorloper merkteken DE KAMPIOEN onbekende schaatsenmaker
Friese doorloper merkteken DE KAMPIOEN onbekende schaatsenmaker
Merkteken DE KAMPIOEN onbekende schaatsenmaker
Merkteken DE KAMPIOEN onbekende schaatsenmaker

Informatie of foto’s toevoegen?

Oude schaatsen

Heeft u aanvullingen en/of wijzigingen in de op deze pagina geboden informatie? Of heeft u misschien foto’s of ander beeldmateriaal over dit onderwerp? Gebruik dan ons reactieformulier om ons uw informatie toe te sturen. We horen graag van u!

Informatie toesturen

Add information or photos?

Oude schaatsen

Do you have additions and/or changes to the information provided on this page? Or do you perhaps have photos or other images about this subject? Then use our response form to send us your information. We would like to hear from you!

Send information
Bovenkant van de pagina