Derk Jan Klompsma

Categorie Schaatsenmaker
Naam Klompsma, Derk Jan
Geboren Coevorden / 10-4-1865
Overleden Nieuw-Buinen / 9-4-1960

Beschrijving

Derk Jan Klompsma wordt als onecht kind geboren, en krijgt de naam van zijn moeder die uit Joure in Friesland afkomstig is. Als jongen komt hij te werken als smid in een van de glasfabrieken in Nieuw-Buinen, die daar zijn gesticht door Duitsers in verband met de aanwezigheid van goedkope energie in de vorm van turf. Hij moet onder andere de blaaspijpen smeden. Later vestigt hij een eigen werkplaats, van waaruit hij nog steeds levert aan de glasfabrieken. Weer later krijgt hij een eigen smederij aan het Noorderdiep. Daar maakt hij ook schaatsen, krulschaatsen. De houten worden geleverd door zijn buurman, de stelmaker Reurich. De gemaakte voorraad hangt op zolder aan de hakleertjes. In de smederij staat een grote zandsteen voor het slijpen. Het maken van schaatsen heeft tot circa 1920 geduurd. In 2001 was de smederij nog in bezit bij kleinzoon Jan Klompsma. In 2021 bestaat de smederij niet meer.

Bron

Van Glis tot Klapschaats (Wiebe Blauw), 2001

Wessel Klompsma, achterkleinzoon, 2021

Produktie

Type schaats Groninger schaats, Krulschaats
Vestigingsplaats Noorderdiep 238
Nieuw-Buinen
Periode tot - 1920

Merktekens

Nieuw-Buinen

Informatie of foto’s toevoegen?

Oude schaatsen

Heeft u aanvullingen en/of wijzigingen in de op deze pagina geboden informatie? Of heeft u misschien foto’s of ander beeldmateriaal over dit onderwerp? Gebruik dan ons reactieformulier om ons uw informatie toe te sturen. We horen graag van u!

Informatie toesturen

Add information or photos?

Oude schaatsen

Do you have additions and/or changes to the information provided on this page? Or do you perhaps have photos or other images about this subject? Then use our response form to send us your information. We would like to hear from you!

Send information
Bovenkant van de pagina