Derk Vuurboom

Categorie Schaatsenmaker
Naam Vuurboom, Derk
Geboren Assen / 8-5-1854
Overleden Assen / 1-2-1922

Beschrijving

Zoon van timmerman Jozef Bernard Vuurboom (Warendorf, Münster, 1813 - Musselkanaal, 1871), die na zijn huwelijk in 1848 timmerman wordt in Assen. Derk Vuurboom wordt timmerman in Stadskanaal (gemeente Onstwedde). Op 12 januari 1901 adverteert hij in de Nieuwe Veendammer Courant met:

'SCHAATSEN! Nergens beter en goedkooper Schaatsen, met gebogen en gesneden houten, dan bij D. VUURBOOM, Stadskanaal'.

Bron

Wiebe Blauw

Produktie

Type schaats Groninger schaats
Vestigingsplaats Stadskanaal
Periode 1880 - 1905

Merktekens

Stadskanaal

Informatie of foto’s toevoegen?

Oude schaatsen

Heeft u aanvullingen en/of wijzigingen in de op deze pagina geboden informatie? Of heeft u misschien foto’s of ander beeldmateriaal over dit onderwerp? Gebruik dan ons reactieformulier om ons uw informatie toe te sturen. We horen graag van u!

Informatie toesturen

Add information or photos?

Oude schaatsen

Do you have additions and/or changes to the information provided on this page? Or do you perhaps have photos or other images about this subject? Then use our response form to send us your information. We would like to hear from you!

Send information
Bovenkant van de pagina