Diederik Johannes Bastmeijer

Categorie Schaatsenmaker
Naam Bastmeijer, Diederik Johannes
Geboren Hillegersberg (nu: Rotterdam) / 14-12-1825
Overleden Woerden / 3-4-1918

Beschrijving

Zoon van de boer Johan Diedrich Bastmeijer uit Hillegersberg, die omstreeks 1800 vanuit Elbergfeld in Duitsland naar Hilligersberg komt. Diederik Johannes gaat het smidsvak in en wordt knecht bij Jongerius in Zoetermeer. Omstreeks 1846 begint Bastmeijer een eigen smederij in Nootdorp. Daar maakt hij krulschaatsen. Het is goed denkbaar dat hij het schaatsenmaken bij Jongerius heeft geleerd. In Nootdorp trouwt hij en krijgt twee zonen, die allebei helpen in de smederij. Zijn ene zoon, ook een Diederik Johannes, vestigt zich later als zelfstandig smid in Woerden en maakt daar eveneens schaatsen. De andere zoon wordt smid in Kamerik, maar van hem is niet bekend of hij schaatsen maakte. Ook Diederik Johannes sr. gaat in november 1895 naar Woerden, waar hij zijn zoon in de smederij helpt.

Bron

Van Glis tot Klapschaats, 2001

Produktie

Type schaats Krulschaats
Vestigingsplaats Nootdorp
Periode 1850 - 1900

Merktekens

Nootdorp

Informatie of foto’s toevoegen?

Oude schaatsen

Heeft u aanvullingen en/of wijzigingen in de op deze pagina geboden informatie? Of heeft u misschien foto’s of ander beeldmateriaal over dit onderwerp? Gebruik dan ons reactieformulier om ons uw informatie toe te sturen. We horen graag van u!

Informatie toesturen

Add information or photos?

Oude schaatsen

Do you have additions and/or changes to the information provided on this page? Or do you perhaps have photos or other images about this subject? Then use our response form to send us your information. We would like to hear from you!

Send information
Bovenkant van de pagina