Dirk Douwes Wiersma

Categorie Schaatsenmaker
Naam Wiersma, Dirk Douwes
Geboren onbekend / 18-7-1857
Overleden Apeldoorn / 12-1-1953

Beschrijving

Dirk Wiersma is timmerman. Hij is getrouwd met Sjoukje Minkema, dochter van schaatsenfabrikant D.G. Minkema uit Easterlittens. In de Leeuwarder Courant van 16 december 1890 vraagt Wiersma ‘terstond 1 à 2 Schaatshoutzetters, beste werkers’. Uit de advertentie kan worden afgeleid dat Wiersma zeer regelmatig schaatshouten produceert. Waarschijnlijk worden ijzers geleverd door de firma D.G. Minkema uit Easterlittens. Dirk Wiersma vertrekt in januari 1894 naar het nabij gelegen Weidum. Later is hij werkzaam in Oosterwierum en Sneek en van 1917 tot 1926 is hij timmerman/aannemer in Apeldoorn.

Bron

Van Glis tot Klapschaats, 2001

Produktie

Type schaats Friese schaats
Vestigingsplaats Hilaard
Periode 1890 - 1894

Merktekens

Hilaard

Informatie of foto’s toevoegen?

Oude schaatsen

Heeft u aanvullingen en/of wijzigingen in de op deze pagina geboden informatie? Of heeft u misschien foto’s of ander beeldmateriaal over dit onderwerp? Gebruik dan ons reactieformulier om ons uw informatie toe te sturen. We horen graag van u!

Informatie toesturen

Add information or photos?

Oude schaatsen

Do you have additions and/or changes to the information provided on this page? Or do you perhaps have photos or other images about this subject? Then use our response form to send us your information. We would like to hear from you!

Send information
Bovenkant van de pagina