Dirk Douwes Wiersma

Categorie Schaatsenmaker
Naam Wiersma, Dirk Douwes
Geboren Berltsum / 19-7-1857
Overleden Apeldoorn / 12-1-1933

Beschrijving

Dirk Wiersma is timmerman. Hij komt in januari 1894 van Hijlaard naar Weidum. In Hijlaard maakte hij al schaatsen. Hij is getrouwd met Sjoukje Minkema, dochter van schaatsenfabrikant D.G. Minkema uit Easterlittens. Hij vraagt in de Leeu­warder Courant van 8 januari 1896 ‘terstond 5 Schaatshoutmakers’. Hij koopt de ijzers hoogstwaarschijnlijk in bij de firma D.G. Minkema in Easterlittens. Ook is het mogelijk dat hij houten ruilt voor ijzers. Een derde mogelijkheid is dat hij alleen maar houten zet voor Minkema en zelf geen schaatsen verkoopt.

Bron

Van Glis tot Klapschaats, 2001

Produktie

Type schaats Friese schaats
Vestigingsplaats Weidum
Periode 1894 - 1897

Merktekens

Weidum

Informatie of foto’s toevoegen?

Oude schaatsen

Heeft u aanvullingen en/of wijzigingen in de op deze pagina geboden informatie? Of heeft u misschien foto’s of ander beeldmateriaal over dit onderwerp? Gebruik dan ons reactieformulier om ons uw informatie toe te sturen. We horen graag van u!

Informatie toesturen

Add information or photos?

Oude schaatsen

Do you have additions and/or changes to the information provided on this page? Or do you perhaps have photos or other images about this subject? Then use our response form to send us your information. We would like to hear from you!

Send information
Bovenkant van de pagina