Dirk Johannes Douma

Categorie Schaatsenmaker
Naam Douma, Dirk Johannes
Geboren Lemmer / 7-12-1863
Overleden Lemmer / 4-7-1895

Beschrijving

Dirk Douma is een zoon van de smid/schaatsenmaker Johannes Hielkes Douma uit IJlst. Tussen 1875 en 1879 verblijft hij in IJlst, daarna gaat hij waarschijnlijk als smidsknecht naar Wolvega. Tussen 1883 en 1887 is hij werkzaam in IJlst in de oude smederij van Thomas Faber aan de Popmawâl 9. In 1887 vestigt hij zich als zelfstandig smid en schaatsenmaker in Uitwellingerga.

Zie ook D. Douma, Uitwellingerga

Bron

Van Glis tot Klapschaats (Wiebe Blauw), 2001

Produktie

Type schaats Friese schaats
Vestigingsplaats IJlst
Periode 1883 - 1887

Merktekens

Merkteken DY mogelijk schaatsenmaker D.J. Douma, IJlst
(voor op krul)

Fotogalerij

Friese schaats mogelijk schaatsenmaker D.J. Douma, IJlst
Friese schaats mogelijk schaatsenmaker D.J. Douma, IJlst
Merkteken op Friese schaats, mogelijk schaatsenmaker D.J. Douma, IJlst
Merkteken op Friese schaats, mogelijk schaatsenmaker D.J. Douma, IJlst

Reclames

Advertentie 1892 schaatsenmaker D.J. Douma, IJlst
Advertentie schaatsenmaker D.J. Douma, IJlst Nieuwe Haarlemsche courant d.d. 24 januari 1892

IJlst

Informatie of foto’s toevoegen?

Oude schaatsen

Heeft u aanvullingen en/of wijzigingen in de op deze pagina geboden informatie? Of heeft u misschien foto’s of ander beeldmateriaal over dit onderwerp? Gebruik dan ons reactieformulier om ons uw informatie toe te sturen. We horen graag van u!

Informatie toesturen

Add information or photos?

Oude schaatsen

Do you have additions and/or changes to the information provided on this page? Or do you perhaps have photos or other images about this subject? Then use our response form to send us your information. We would like to hear from you!

Send information
Bovenkant van de pagina