Dirk Johannes Douma

Categorie Schaatsenmaker
Naam Douma, Dirk Johannes
Geboren Lemmer / 7-2-1863
Overleden Lemmer / 4-7-1895

Beschrijving

Dirk Douma is de oudste zoon van de smid en schaatsenmaker Johannes Hielke Douma uit IJlst. Via IJlst (1875-1879), Wolvega (1879-?), IJlst (?-1887) en Uitwellingerga (1887-1890) komt Dirk naar Lemmer. In Uitwellingerga heeft Douma al een eigen smederij/schaatsenmakerij. In Lemmer zet hij dit bedrijf voort.

In de Leeuwarder Courant van 3 december 1890 adverteert Douma met zijn schaatsen: ‘Geen beter kwaliteit dan de beroemde Doumaschaatsen van IJlst, woonplaats Lemmer. Prijs p.p. ƒ 2,65, gemonteerd ƒ 3,75, extra gem. ƒ 4,25.’ Onder de advertentie is een schaats afgebeeld met daarin de tekst: ‘D.J. Douma van IJlst, woonplaats Lemmer’.

Ook in 1892 en 1893 adverteert hij in de Leeuwarder Courant. Op 14, 18 en 21 januari 1893 staat de volgende advertentie: ‘Geen bekroning – geen bluf – geen namaak, maar koop de beroemdste en overal bekende Douma-schaatsen, die gelijk vorige jaren, tot verzending gereed zijn. Per paar ƒ 2,65, gemonteerd ƒ 3,75, fijn ƒ 4,25, gepolijst en extra fijn ƒ 5,-, echte doorloper ƒ 4,-. Zend maat van de schoen aan D.J. Douma, beroemdste schaatsenfabriek, Lemmer.’

In de periode van 1892 tot 1896 komen diverse advertenties voor van ijzerwarenwinkel J. Nieubuur uit Utrecht die schaatsen van D.J. Douma, IJlst verkoopt. Hoewel Dirk Douma in de Leeuwarder Courant van 10 december 1889 al eens meedeelt dat zijn schaatsen (toen nog vanuit Uitwellingerga) ook door Nieubuur in Utrecht worden verkocht, is het ook mogelijk dat Nieubuur in zijn advertenties duidt op schaatsen van Douwe Douma (broer van Dirk) die in IJlst schaatsen maakte.

Zie ook D. Douma, Uitwellingerga

Bron

Van Glis tot Klapschaats (Wiebe Blauw), 2001

Produktie

Type schaats Friese schaats
Vestigingsplaats Lemmer
Periode 1890 - 1895

Merktekens

Merkteken schaatsenmaker D.J.Douma, Lemmer

Fotogalerij

Friese schaats schaatsenmaker D. Douma, Lemmer
Friese schaats schaatsenmaker D. Douma, Lemmer met merkplaatje verkoper J. Nieubuur, Utrecht
Merkteken schaatsenmaker D. Douma, Lemmer
Merkteken schaatsenmaker D. Douma, Lemmer

Reclames

Advertentie 1890 schaatsenmaker D.J. Douma, Lemmer
Advertentie schaatsenmaker D.J. Douma, Lemmer Leeuwarder courant d.d. 9 april 1890
Advertentie 1890 schaatsenmaker D.J. Douma, Lemmer
Advertentie schaatsenmaker D.J. Douma, Lemmer Leeuwarder courant d.d. 10 december 1890
Advertentie 1892 schaatsenmaker D.J. Douma, Lemmer
Advertentie schaatsenmaker D.J. Douma, Lemmer Het Nieuws van de Dag d.d. 26 december 1892
Advertentie 1892 schaatsenmaker D.J. Douma, Lemmer
Advertentie schaatsenmaker D.J. Douma, Lemmer Leeuwarder courant d.d. 30 dec. 1892

Lemmer

Informatie of foto’s toevoegen?

Oude schaatsen

Heeft u aanvullingen en/of wijzigingen in de op deze pagina geboden informatie? Of heeft u misschien foto’s of ander beeldmateriaal over dit onderwerp? Gebruik dan ons reactieformulier om ons uw informatie toe te sturen. We horen graag van u!

Informatie toesturen

Add information or photos?

Oude schaatsen

Do you have additions and/or changes to the information provided on this page? Or do you perhaps have photos or other images about this subject? Then use our response form to send us your information. We would like to hear from you!

Send information
Bovenkant van de pagina