Dirk Johannes Douma

Categorie Schaatsenmaker
Naam Douma, Dirk Johannes
Geboren Lemmer / 7-12-1863
Overleden Lemmer / 4-7-1895

Beschrijving

Dirk Douma is een zoon van de smid en schaatsenmaker Johannes Hielke Douma uit IJlst. Via achtereenvolgens IJlst (1875-1879), Wolvega en IJlst komt hij in 1887 naar Uitwellingerga.

In het Nieuwsblad van Friesland van 28 december 1887 treffen we de volgende aankondiging aan: ‘De echt verstaalde Friesche Schaatsen worden gefabriceerd door D.J. Douma. Fabrikant te Uitwellingerga bij Sneek. Prijs per paar ƒ 2,70, gemonteerd ƒ 3,50, fijn gemonteerd ƒ 4,25, franco door het gehele rijk tegen toezending van Postwissel, met lengte der voet. N.B. De fabrikant is van IJlst vertrokken naar Uitwellingerga, daardoor worden zijne schaatsen op het ijzer gemerkt: D. Douma van IJlst. H.H. Wederverkoopers genieten aanzienlijk rabat.’ Douma pakt de zaken groot aan en beschikt over een uitgebreid verkoopnetwerk door het gehele land. En ook tot in Duitsland.

Getuige een advertentie van 10 december 1889 in de Leeuwarder Courant: ‘De echt beroemde Douma Schaatsen zijn verkrijgbaar bij de heren: Pothaar Heerenveen, Dijkstra Joure, Geertsema Sneek en Groningen, Wachtels Leeuwarden, Smit Sneek, Nieuwbuur Utrecht, Van Es Wijhe, Slager Oldeboorn, Van der Meer Oldeboorn, Marten Bremen alsmede bij den Fabrikant D.J. Douma, Uitwellingerga. Overal wederverkopers gevraagd tegen ruim rabat. Nog grote voorraad.’ En een paar weken later in de Leeuwarder Courant op 30 december 1889: Alweder worden verzonden echte verstaalde Schaatsen. Prijs per paar ƒ 2,80, gemonteerd ƒ 2,75, extra fijn ƒ 4,25. Zend maat van den Schoen aan D.J. Douma, Gerenommeerde Schaatsenfabriek, Uitwellingerga bij Sneek.’ In 1890 verplaatst Douma zijn bedrijf naar Lemmer.

Zie ook D. Douma, IJlst
Zie ook D. Douma, Lemmer

Bron

Van Glis tot Klapschaats (Wiebe Blauw), 2001

Produktie

Type schaats Friese schaats
Vestigingsplaats Friese schaats
Uitwellingerga
Periode 1887 - 1890

Merktekens

Merkteken schaatsenmaker D.J.Douma, Uitwellingerga
Merkteken schaatsenmaker D. Douma, Uitwellingerga

Fotogalerij

Friese schaats schaatsenmaker D. Douma, Uitwellingerga
Friese schaats schaatsenmaker D. Douma, Uitwellingerga met merkplaatje verkoper J. Nieubuur, Utrecht
Merkteken schaatsenmaker D. Douma, Uitwellingerga
Merkteken schaatsenmaker D. Douma, Uitwellingerga
Friese schaats schaatsenmaker D. Douma, Uitwellingerga
Friese schaats schaatsenmaker D. Douma, Uitwellingerga
Merkteken schaatsenmaker D. Douma, Uitwellingerga
Merkteken schaatsenmaker D. Douma, Uitwellingerga

Reclames

advertentie 1889 schaatsenmaker D.J. Douma, Uitwellingerga
advertentie schaatsenmaker D.J. Douma, Uitwellingerga; Leeuwarder courant d.d. 10 december 1889
advertentie 1890 schaatsenmaker D.J. Douma, Uitwellingerga
Advertentie schaatsenmaker D.J. Douma, Uitwellingerga Het Nieuws van de dag d.d.4 januari 1890
advertentie D.J.Douma, Uitwellingerga
advertentie D.J.Douma, Uitwellingerga

Uitwellingerga

Informatie of foto’s toevoegen?

Oude schaatsen

Heeft u aanvullingen en/of wijzigingen in de op deze pagina geboden informatie? Of heeft u misschien foto’s of ander beeldmateriaal over dit onderwerp? Gebruik dan ons reactieformulier om ons uw informatie toe te sturen. We horen graag van u!

Informatie toesturen

Add information or photos?

Oude schaatsen

Do you have additions and/or changes to the information provided on this page? Or do you perhaps have photos or other images about this subject? Then use our response form to send us your information. We would like to hear from you!

Send information
Bovenkant van de pagina