Dirk Tijsterman

Categorie Schaatsenmaker
Naam Tijsterman, Dirk
Geboren Nieuwpoort (België) / 4-5-1808
Overleden Wilnis / 1-8-1893

Beschrijving

Zoon van Jan Tijsterman uit het Belgische Nieuwpoort. Dirk wordt ijzersmid in Wilnis. In een verslag van de Tentoonstelling van Metalen en daaruit vervaardigde Voorwepen, enz. in het Dagblad van Zuidholland en 's Gravenhage van 20 augustus 1863 wordt een opsomming gegeven van deelnemers en hun inzending. Over Tijsterman wordt geschreven:

'van D. Tysterman, te Wilnis, Friesche Schaatsen (doorloopers en gewone, Hollandsche (doorlopers), mannen- en vrouwenschaatsen'.

Bron

Wiebe Blauw

Produktie

Type schaats Friese schaats
Vestigingsplaats Wilnis
Periode 1863

Merktekens

Wilnis

Informatie of foto’s toevoegen?

Oude schaatsen

Heeft u aanvullingen en/of wijzigingen in de op deze pagina geboden informatie? Of heeft u misschien foto’s of ander beeldmateriaal over dit onderwerp? Gebruik dan ons reactieformulier om ons uw informatie toe te sturen. We horen graag van u!

Informatie toesturen

Add information or photos?

Oude schaatsen

Do you have additions and/or changes to the information provided on this page? Or do you perhaps have photos or other images about this subject? Then use our response form to send us your information. We would like to hear from you!

Send information
Bovenkant van de pagina