Douwe Bovenga

Categorie Schaatsenmaker
Naam Bovenga, Douwe
Geboren Wergea / 9-4-1869
Overleden Jirnsum / 15-4-1956

Beschrijving

Douwe Bovenga is een zoon van een timmerman. Douwe wordt zelf smid. Hij werkt in de jaren negentig van de 19de eeuw in Wergea, waar hij ook schaatsen maakt onder eigen naam. In 1899 is hij smidsknecht in Leeuwarden, maar in september 1900 vestigt hij zich als zelfstandig smid in Jirnsum. Eerst huurt hij een smederij aan de Wiide Streek. In 1909 koopt hij dit pand. Hij maakt in klein aantal schaatsen tot circa 1915. Hij werkt meestal op bestelling. In Jirnsum blijft Bovenga gebruik maken van het merkteken ‘D. Bovenga Warga’.

Bron

Van Glis tot Klapschaats (Wiebe Blauw), 2001

Produktie

Type schaats Friese doorloper, Friese schaats
Vestigingsplaats Wijde Streek
Jirnsum
Periode 1900 - 1915

Merktekens

Jirnsum

Informatie of foto’s toevoegen?

Oude schaatsen

Heeft u aanvullingen en/of wijzigingen in de op deze pagina geboden informatie? Of heeft u misschien foto’s of ander beeldmateriaal over dit onderwerp? Gebruik dan ons reactieformulier om ons uw informatie toe te sturen. We horen graag van u!

Informatie toesturen

Add information or photos?

Oude schaatsen

Do you have additions and/or changes to the information provided on this page? Or do you perhaps have photos or other images about this subject? Then use our response form to send us your information. We would like to hear from you!

Send information
Bovenkant van de pagina