Douwe Johannes Douma

Categorie Schaatsenmaker
Naam Douma, Douwe Johannes
Geboren Workum / 28-5-1865
Overleden Utrecht / 19-9-1931

Beschrijving

Douwe Douma is de jongste zoon van de schaatsenmaker Johannes Douma uit IJlst. Hij neemt rond 1900 de smederij van zijn vader over en maakte schaatsen onder eigen naam. Hij raakt na verloop van tijd failliet en werkt dan enige jaren bij houtwarenfabriek Woudstra in IJlst. Hij vertrekt in april 1913 naar Utrecht, waar hij het beroep van smid voortzet.

Met betrekking tot de advertenties is er sprake van een verwarrende situatie. De volgende advertenties worden aangetroffen. In het Utrechtsch Provinciaal en Stedelijk Dagblad van 21 december 1890 adverteert J. Nieubuur uit Utrecht met ‘Echte Friesche Schaatsen van D.J. Douma, IJlst’. In de Leerdamsche Courant van 6 januari 1892 adverteert Nieubuur opnieuw met schaatsen van D.J. Douma uit IJlst. In de IJsselsteiner Courant van 12 en 16 januari 1895 adverteren Nieubuur en Esselink nogmaals met schaatsen van D.J. Douma IJlst. De laatste advertentie van Nieubuur en Esselink met schaatsen van D.J. Douma, IJlst is van 22 januari 1896 in de Leerdamsche Courant. Het is niet duidelijk wie met D.J. Douma wordt bedoeld. Het kan zijn dat Douwe Douma tegelijkertijd met zijn vader J.H. Douma schaatsen maakt en onder eigen naam op de markt brengt. Het is ook mogelijk dat hier Dirk Douma wordt bedoeld, die op dat moment in Lemmer een schaatsenfabriek heeft en op zijn schaatsen altijd ‘van IJlst’ vermeldt. Het kan zijn dat genoemde adverteerders Nieubuur en Esselink het ‘van’ weglaten.

Bron

Van Glis tot Klapschaats (Wiebe Blauw), 2001

Produktie

Type schaats Friese schaats
Vestigingsplaats Zevenpelsen 1
IJlst
Periode 1900 - 1910

Merktekens

Merkteken schaatsenmaker D.J. Douma, Ylst

Fotogalerij

Friese doorloper schaatsenmaker D.J. Douma, Ylst
Friese doorloper schaatsenmaker D.J. Douma, Ylst
Merkteken schaatsenmaker D.J. Douma, Ylst
Merkteken schaatsenmaker D.J. Douma, Ylst

IJlst

Informatie of foto’s toevoegen?

Oude schaatsen

Heeft u aanvullingen en/of wijzigingen in de op deze pagina geboden informatie? Of heeft u misschien foto’s of ander beeldmateriaal over dit onderwerp? Gebruik dan ons reactieformulier om ons uw informatie toe te sturen. We horen graag van u!

Informatie toesturen

Add information or photos?

Oude schaatsen

Do you have additions and/or changes to the information provided on this page? Or do you perhaps have photos or other images about this subject? Then use our response form to send us your information. We would like to hear from you!

Send information
Bovenkant van de pagina