Douwe Rijpkema

Categorie Schaatsenmaker
Naam Rijpkema, Douwe
Geboren Sneek / 25-1-1857
Overleden Sneek / 20-5-1931

Beschrijving

De vader van Douwe Rijpkema is veekoopman. Douwe kiest voor het smidsvak en werkt als smidsknecht bij diverse smeden, onder anderen bij de Wed. Bijlsma in Hommerts. Rond 1885 vestigt hij zich als smid aan de Lemmerdijk aan de Geeuw, vlakbij de Waterpoort. Daar laat hij in 1889 een nieuwe smederij bouwen. In de Leeuwarder Courant van 19 januari 1887 roept ‘D.A. Rijpkema, buiten het Hoogend te Sneek’ kandidaten voor smidsknecht op zich te melden. Rijpkema maakt als smid onder andere het hekwerk van de Jan van Nassauschool en de Rehobotschool in Sneek. Hij is in hoofdzaak hoefsmid en maakt in de stille tijd schaatsen. Aanvankelijk welt hij het staal nog op bandijzer. Later koopt hij schaatsenstaal in van Douma’s IJzerhandel in Sneek. De houten worden gemaakt door een thuiswerker. Het leerwerk wordt geleverd door zadelmaker Klaas Niemeijer, die naast Rijpkema woont.

Bron

Van Glis tot Klapschaats, 2001

Produktie

Vestigingsplaats Lemmerdijk
Sneek
Periode 1890 - 1925

Merktekens

Merkteken schaatsenmaker D. Rijpkema, Sneek

Fotogalerij

Friese schaats schaatsenmaker D. Rijpkema, Sneek
Friese schaats schaatsenmaker D. Rijpkema, Sneek Collectie Fries Scheepvaartmuseum, Sneek
Merkteken schaatsenmaker D. Rijpkema, Sneek
Merkteken schaatsenmaker D. Rijpkema, Sneek

Sneek

Informatie of foto’s toevoegen?

Oude schaatsen

Heeft u aanvullingen en/of wijzigingen in de op deze pagina geboden informatie? Of heeft u misschien foto’s of ander beeldmateriaal over dit onderwerp? Gebruik dan ons reactieformulier om ons uw informatie toe te sturen. We horen graag van u!

Informatie toesturen

Add information or photos?

Oude schaatsen

Do you have additions and/or changes to the information provided on this page? Or do you perhaps have photos or other images about this subject? Then use our response form to send us your information. We would like to hear from you!

Send information
Bovenkant van de pagina