Douwe Schotanus

Categorie Schaatsenmaker
Naam Schotanus, Douwe
Geboren Boksum / 23-5-1891
Overleden Oss / 8-2-1953

Beschrijving

Douwe is een zoon van Marten Jans Schotanus (Berlikum, 1849), die timmerman is aan de Buorren in Boksum. Douwe heeft veel talent voor muziek en wil het liefst orgelbouwer worden. Voor de opleiding zou hij naar Duitsland moeten. Zijn moeder die geheel verlamd is, verbiedt hem dit, omdat hij in de huishouding moet helpen. Als hij van 1914 tot 1918 als militair gemobiliseerd is, krijgt zijn vader een hersenbloeding. Hij krijgt dan regelmatig verlof om thuis in de timmerzaak te helpen. Tegen het einde van de oorlog neemt hij de zaak definitief over van zijn vader.

In de jaren dertig begint hij bij gebrek aan opdrachten schaatshouten te maken. Na verloop van tijd maakt hij schaatsen onder eigen naam. De ijzers betrekt hij van elders. Hij vent zelf met zijn schaatsen in de omliggende dorpen. Hij heeft tot in de Tweede Wereldoorlog schaatsen gemaakt. Ook maakt hij dan spinnewielen.

Schotanus is een verdienstelijk musicus, speelt orgel en is dirigent van koren in Boksum en Dronrijp. In 1951 gaat hij inwonen bij een dochter in Oss.

Bron

Van Glis tot Klapschaats (Wiebe Blauw), 2001

Linda Dondorp, 2021 (achter achterkleindochter van Minne Jans Schotanus): in eerste zin 'Douwe is een zoon van Marten (i.p.v. zijn broer Minne) Jans Schotanus....'.

Produktie

Type schaats Friese doorloper, Friese schaats, Houten noor
Vestigingsplaats Boksum
Periode 1932 - 1945

Merktekens

Merkteken schaatsenmaker D. Schotanus, Boksum

Fotogalerij

Friese schaats schaatsenmaker D. Schotanus, Boksum
Friese schaats schaatsenmaker D. Schotanus, Boksum
Merkteken schaatsenmaker D. Schotanus, Boksum
Merkteken schaatsenmaker D. Schotanus, Boksum

Boksum

Informatie of foto’s toevoegen?

Oude schaatsen

Heeft u aanvullingen en/of wijzigingen in de op deze pagina geboden informatie? Of heeft u misschien foto’s of ander beeldmateriaal over dit onderwerp? Gebruik dan ons reactieformulier om ons uw informatie toe te sturen. We horen graag van u!

Informatie toesturen

Add information or photos?

Oude schaatsen

Do you have additions and/or changes to the information provided on this page? Or do you perhaps have photos or other images about this subject? Then use our response form to send us your information. We would like to hear from you!

Send information
Bovenkant van de pagina