Durk Gerrits Minkema

Categorie Schaatsenmaker
Naam Minkema, Durk Gerrits
Geboren Langezwaag / 23-10-1825
Overleden Easterlittens / 24-10-1887

Beschrijving

Durk Minkema vestigt zich in 1852 vanuit Heeren­veen in Easterlittens, waar hij voor ƒ 4,50 de smederij van Heere Sipkes Westra koopt. Het is waarschijnlijk dat Minkema vanwege de relatie met het echtpaar Westra-Hoekstra zijn ijzers levert aan Keimpe K. Hoekstra en later aan diens zoon Abraham K. Hoekstra in Wergea. Met de familie Hoekstra heeft een lang samenwerkingsverband bestaan.

De smederij van Minkema wordt geleidelijk uitgebreid. Minkema is een bekwaam vakman. Hij maakt niet alleen schaatsijzers. Hij levert ook het scheepsbeslag voor scheepsbouwer Eeltje Holtrop van der Zee in Joure en maakt hekwerk voor kerken (bijvoorbeeld van Ysbrechtum) en ook brandkasten. Minkema doet al vroeg met tal van producten en werktuigen mee aan nijverheids- en landbouwtentoonstellingen. In 1875 worden zijn schaatsen bekroond in Heerenveen, in 1879 in Zaandijk en Leeuwarden. In januari 1879 stuurt hij per spoor een kistje schaatsen in voor de tentoonstelling in Zaandijk. Het kistje arriveert evenwel te laat en blijft tot ergernis van Minkema ook nog op het station staan. Toch wordt hem later alsnog een bekroning toegekend. De Minkema-schaatsen zijn een gewild artikel. Op 18 januari 1881 waarschuwt Minkema in de Leeuwarder Courant voor ‘misbruik van zijnen naam’. Hij deelt mee dat zijn schaatsijzers zijn gemerkt met D.G.M., terwijl ‘die welke hij in houten verzendt, voorzien zijn van een Etiquet, bekroond te Heerenveen 1875, Zaandijk en Leeuwarden 1879’. In 1882 biedt Minkema een paar Friese schaatsen aan aan de jonge prinses Wilhelmina. Rond 1884 nemen zijn zoons Durk en Hans het bedrijf over. Op zijn grafsteen (1887) staat ‘in leven smid en schaatsenfabrikant’.

Bron

Van Glis tot Klapschaats (Wiebe Blauw), 2001

Produktie

Type schaats Friese schaats
Vestigingsplaats Easterlittens
Periode 1854 - 1884

Merktekens

Afbeelding merkteken D.G.Minkema Easterlittens
(in voorkant ijzer)
Afbeelding merkteken D.G.Minkema Easterlittens
Afbeelding merkteken D.G.Minkema Easterlittens
(op een Friese schaats)

Fotogalerij

Friese schaats schaatsenmaker Durk Gerrits Minkema, Oosterlittens
Friese schaats schaatsenmaker Durk Gerrits Minkema, Oosterlittens
Merkteken Friese schaats schaatsenmaker Durk Gerrits Minkema, Oosterlittens
Merkteken Friese schaats schaatsenmaker Durk Gerrits Minkema, Oosterlittens
Merkteken schaatsenmaker Durk Gerrits Minkema, Oosterlittens
Merkteken schaatsenmaker Durk Gerrits Minkema, Oosterlittens. Voorop het ijzer van de schaats.

Reclames

Advertentie 1881 schaatsenmaker D.G. Minkema, Oosterlittens
Advertentie schaatsenmaker D.G. Minkema, Oosterlittens Leeuwarder courant d.d. 17 januari 1881
Monsterschaatsjes D.G. Minkema, Oosterlittens
Monsterschaatsjes D.G. Minkema, Oosterlittens Collectie Fries Scheepvaartmuseum, Sneek

Easterlittens

Informatie of foto’s toevoegen?

Oude schaatsen

Heeft u aanvullingen en/of wijzigingen in de op deze pagina geboden informatie? Of heeft u misschien foto’s of ander beeldmateriaal over dit onderwerp? Gebruik dan ons reactieformulier om ons uw informatie toe te sturen. We horen graag van u!

Informatie toesturen

Add information or photos?

Oude schaatsen

Do you have additions and/or changes to the information provided on this page? Or do you perhaps have photos or other images about this subject? Then use our response form to send us your information. We would like to hear from you!

Send information
Bovenkant van de pagina