Edse Westra

Categorie Schaatsenmaker
Naam Westra, Edse
Geboren Hurdegaryp / 17-10-1840
Overleden Hurdegaryp / 27-8-1926

Beschrijving

Zoon van de landbouwer Gabe Egberts Westra (Hurdegaryp, 1807). Westra is tussen mei 1862 en mei 1864 smidsknecht bij de schaatsenmakende smid Sije Hamstra in Aldtsjerk. Later vestigt hij zich als zelfstandig smid in Hurdegaryp en maakt hier ook schaatsen.

Bron

Van Glis tot Klapschaats, 2001

Produktie

Type schaats Friese schaats
Vestigingsplaats Hurdegaryp
Periode 1880 - 1900

Merktekens

Hurdegaryp

Informatie of foto’s toevoegen?

Oude schaatsen

Heeft u aanvullingen en/of wijzigingen in de op deze pagina geboden informatie? Of heeft u misschien foto’s of ander beeldmateriaal over dit onderwerp? Gebruik dan ons reactieformulier om ons uw informatie toe te sturen. We horen graag van u!

Informatie toesturen

Add information or photos?

Oude schaatsen

Do you have additions and/or changes to the information provided on this page? Or do you perhaps have photos or other images about this subject? Then use our response form to send us your information. We would like to hear from you!

Send information
Bovenkant van de pagina