Eeltje Jacobus Kapper

Categorie Schaatsenmaker
Naam Kapper, Eeltje Jacobus
Geboren Warten / 30-3-1825
Overleden Warten / 1-8-1879

Beschrijving

7oon van timmerman Jacobus Eeltjes Kapper (Warten, 1789 - Warten, 1857). Eeltje Jacobus wordt (scheeps)timmerman en neem waarschijnlijk de timmerzaak van zijn vader over. In 1868 gaat hij failliet en worden de timmergoederen en - gereedschappen en de smidsgoederen en -gereedschappen bij boedel verkocht.in. In de verkoopadvertentie in de Leeuwarder Courant van 3 juli 1868 worden in de inventaris '70 paar beste schaatsen en 12 Paar schaatsen' genoemd. Daaruit kan worden opgemaakt dat Kapper schaatsijzers van houten voorzag en de complete schaatsen verkocht.

Bron

Wiebe Blauw

Produktie

Vestigingsplaats Warten

Merktekens

Warten

Informatie of foto’s toevoegen?

Oude schaatsen

Heeft u aanvullingen en/of wijzigingen in de op deze pagina geboden informatie? Of heeft u misschien foto’s of ander beeldmateriaal over dit onderwerp? Gebruik dan ons reactieformulier om ons uw informatie toe te sturen. We horen graag van u!

Informatie toesturen

Add information or photos?

Oude schaatsen

Do you have additions and/or changes to the information provided on this page? Or do you perhaps have photos or other images about this subject? Then use our response form to send us your information. We would like to hear from you!

Send information
Bovenkant van de pagina