Eite Wijkstra

Categorie Schaatsenmaker
Naam Wijkstra, Eite
Geboren onbekend / 24-11-1889
Overleden Marum / 28-5-1973

Beschrijving

Wijkstra is timmerman in Marum en probeert in de jaren dertig van de 20ste eeuw wat bij te verdienen door klompschaatsen te maken. Op ijzers van de firma J. Noorman uit Den Ham monteert hij klompen. Zijn zoon Berend (Marum, 1932) rijdt in 1954 de Elfstedentocht in 12 uur op klompschaatsen die door zijn vader gemaakt zijn.

Bron

Van Glis tot Klapschaats, 2001

Produktie

Type schaats Klompschaats
Vestigingsplaats Marum
Periode 1930 - 1935

Merktekens

Marum

Informatie of foto’s toevoegen?

Oude schaatsen

Heeft u aanvullingen en/of wijzigingen in de op deze pagina geboden informatie? Of heeft u misschien foto’s of ander beeldmateriaal over dit onderwerp? Gebruik dan ons reactieformulier om ons uw informatie toe te sturen. We horen graag van u!

Informatie toesturen

Add information or photos?

Oude schaatsen

Do you have additions and/or changes to the information provided on this page? Or do you perhaps have photos or other images about this subject? Then use our response form to send us your information. We would like to hear from you!

Send information
Bovenkant van de pagina