Fedde Feddes Faber

Categorie Schaatsenmaker
Naam Faber, Fedde Feddes
Geboren Lytsewierrum / 15-2-1867
Overleden Dokkum / 14-6-1935

Beschrijving

Fedde Faber is geen familie van de schaatsenmakers Jacob, Thomas en Cornelis Faber. Hij komt op jonge leeftijd naar IJlst, waar hij opgroeit bij pleegouders. Hij wordt timmerman van beroep en leert in IJlst het maken van schaatshouten. Op 4 oktober (?) trouwt hij met Eelkje W. Nooitgedagt. Hij maakt in klein aantal schaatsen, die hij onder eigen naam op de markt brengt.

In de Nieuwe Winschoter Courant van 9 januari 1895 adverteert J.E. Smid uit Winschoten met ‘Echte Friesche schaatsen van F. Faber, IJlst’. De schaatsen zijn voorzien van ijzeren teenbandopeningen, zoals ook veel voorkomt bij de Groninger schaats. Faber maakt waarschijnlijk over een vrij korte periode schaatsen. Later wordt hij klerk van beroep. In maart 1933 verhuist hij naar Leeuwarden.

Bron

Van Glis tot Klapschaats, 2001

Produktie

Type schaats Friese schaats
Vestigingsplaats IJlst
Periode 1890 - 1900

Merktekens

F.FABER.YLST

IJlst

Informatie of foto’s toevoegen?

Oude schaatsen

Heeft u aanvullingen en/of wijzigingen in de op deze pagina geboden informatie? Of heeft u misschien foto’s of ander beeldmateriaal over dit onderwerp? Gebruik dan ons reactieformulier om ons uw informatie toe te sturen. We horen graag van u!

Informatie toesturen

Add information or photos?

Oude schaatsen

Do you have additions and/or changes to the information provided on this page? Or do you perhaps have photos or other images about this subject? Then use our response form to send us your information. We would like to hear from you!

Send information
Bovenkant van de pagina