Firma A.U. Faber

Categorie Schaatsenmaker
Naam Faber, Firma A.U.

Beschrijving

De smederij van Anne Faber wordt na zijn dood in 1886 als firma voortgezet. Wie de firmanten zijn is niet duidelijk. In 1889 wordt de eerste advertentie van de firma aangetroffen in de Nieuwe Sneeker Courant. De schaatsen worden tot ver buiten Friesland verkocht, getuige een advertentie in de Schoonhovensche Courant van 13 en 20 december 1890: ‘Bekroonde friesche schroef- en doorloopers Schaatsen. De van ouds gerenommeerde schaatsen van de firma A.U. Faber te Sneek, zijn te verkrijgen bij C. Broere Kzoon te Nieuw-Lekkerland en bij P. van Liemburg te Lekkerkerk.’ In een advertentie in de Sneeker Courant van 2 februari 1895 staat vermeld: ‘Bekroonde Friesche schaatsen. De vanouds gerenommeerde Schaatsen zijn te bekomen bij den Fabrikant, buiten ’t Hoogend, Firma A.U. Faber. In Sneek geen wederverkoopers. Inrichting voor het slijpen van Schaatsen.’ De opmerking dat er in Sneek geen wederverkopers zijn is vreemd, want in hetzelfde nummer van de Sneeker Courant adverteert C. van der Wey uit Sneek met ‘Fr. Schaatsen van A.U. Faber voor ƒ 1,60 het paar’. In 1896 wordt het bedrijf geherhuisvest aan de Geeuw. De laatste advertentie van de firma A.U. Faber wordt aangetroffen in de Leeuwarder Courant van 25 november 1905.

Bron

Van Glis tot Klapschaats, 2001

Produktie

Type schaats Friese schaats
Vestigingsplaats 't Hoogend
Sneek
Periode 1886 - 1905

Merktekens

FIRMA A.U.FABER - SNEEK

Sneek

Informatie of foto’s toevoegen?

Oude schaatsen

Heeft u aanvullingen en/of wijzigingen in de op deze pagina geboden informatie? Of heeft u misschien foto’s of ander beeldmateriaal over dit onderwerp? Gebruik dan ons reactieformulier om ons uw informatie toe te sturen. We horen graag van u!

Informatie toesturen

Add information or photos?

Oude schaatsen

Do you have additions and/or changes to the information provided on this page? Or do you perhaps have photos or other images about this subject? Then use our response form to send us your information. We would like to hear from you!

Send information
Bovenkant van de pagina