Firma Breur

Categorie Schaatsenverkoper met eigen merk
Naam Breur, Firma

Beschrijving

Naam van de groothandel firma Breur (‘met een schaats van Breur rijd je in een scheur’).

Bron

Van Glis tot Klapschaats, 2001

Produktie

Vestigingsplaats Rotterdam

Merktekens

BREUR - ROTTERDAM

Rotterdam

Informatie of foto’s toevoegen?

Oude schaatsen

Heeft u aanvullingen en/of wijzigingen in de op deze pagina geboden informatie? Of heeft u misschien foto’s of ander beeldmateriaal over dit onderwerp? Gebruik dan ons reactieformulier om ons uw informatie toe te sturen. We horen graag van u!

Informatie toesturen

Add information or photos?

Oude schaatsen

Do you have additions and/or changes to the information provided on this page? Or do you perhaps have photos or other images about this subject? Then use our response form to send us your information. We would like to hear from you!

Send information
Bovenkant van de pagina