Folkert Gerardus Eikenberg

Categorie Schaatsenverkoper met eigen merk
Naam Eikenberg, Folkert Gerardus
Geboren Veendam / 20-3-1892
Overleden Amstelveen / 7-1-1955

Beschrijving

Folkert Gerardus Eikenberg is zoon van timmerman Reinder Eikenberg (Veendam, 1864 – Amsterdam, 1942).
Folkert woonde vóór 1915 in de Jac. Laupenstraat 40 II hoog, vanaf 1915 in de Kalverstraat 44 en vanaf 1921 in de Zocherstraat 66 III hoog. Hij gaat op 1-4-1926 naar Nieuwer-Amstel. In 1950 gaat hij wonen in Amstelveen.

Hij was aanvankelijk kantoorbediende.
De firma Eikenberg was gevestigd aan de Kalverstraat 44 in Amsterdam. Deze zaak was voorheen eigendom van de koopman Jos. M. Delville. Omstreeks 1920 is de firma verhuisd naar Spui 25-27. Dan zijn er geen advertenties meer over schaatsen, maar slechts info over aanbiedingen van melkemmers, stalemmers, veevoederfornuizen en stormlantaarns.

In het bevolkingsregister staat in 1943 vermeld de firma  Fa. Eikenberg & Zn. aan het Spui 23-25 hoek Handboogstraat 2.

In de bij herhaling geplaatste advertenties in de Telegraaf en het Algemeen Handelsblad nodigt de firma de lezer uit om demonstraties bij te wonen van (spiritus) kooktoestellen. Ook worden haardkachels en attributen voor het 'wecken' van levensmiddelen aangeprezen. Uit het feit dat ook hooikisten worden aanbevolen mag worden afgeleid dat zeer zuinig met brandstof werd omgesprongen. Later presenteert de firma zich als een eigentijdse Blokker, 'een magazijn in huishoudelijke artikelen'.

Slechts een aantal keren wordt een advertentie over schaatsen aangetroffen, zoals op 24 en 28 januari 1917. De ene laat een afbeelding zien van een Friese schaats die te koop is voor fl. 3,75 en uit de andere advertentie kunnen we opmaken dat Eikenberg voor de Vijftiendorpentocht van zondag 28 januari nog adverteerde in de ochtendeditie van het Algemeen Handelsblad op de dag zelf en er dus speciaal voor open was! Op de schaatsen in beide advertenties staat overigens het stempel J.NOOITGEDAGT YLST. Een advertentie op 23 december 1917 – ook weer op een zondag - laat een zwierende schaatsenrijdster zien.
Eikenberg kocht in ieder geval schaatsen in bij de schaatsenfabriek Nooitgedagt uit IJlst. Of hij nog andere leveranciers van schaatsen had, is onbekend.

Bron

Artikel van Jos Pronk, begunstiger van de verzamelaarskring Stichting De Poolster in Kouwe Drukte Jaargang 17 - nummer 49 - december 2013, blz. 4 en 5.
Een reactie op dit artikel wordt besproken in  Kouwe Drukte Jaargang 18 - nummer 51 - oktober 2014, blz. 27.

Aanvullingen Wiebe Blauw, 2018.

Produktie

Type schaats Vissering-Ruiter of Koniginneschaats
Vestigingsplaats Kalverstraat 44
Amsterdam
Periode circa 1915 - 1970

Merktekens

Merkteken verkoper F.G. Eikenberg, Amsterdam

Fotogalerij

Koninginneschaatsen van verkoper F.G. Eikenberg, Amsterdam
Koninginneschaatsen van verkoper F.G. Eikenberg, Amsterdam

Reclames

Advertentie 24 januari 1917 van verkoper F.G. Eikenberg, Amsterdam
Advertentie 24 januari 1917 van verkoper F.G. Eikenberg, Amsterdam
Advertentie 28 januari 1917 van verkoper F.G. Eikenberg, Amsterdam
Advertentie 28 januari 1917 van verkoper F.G. Eikenberg, Amsterdam
Advertentie 23 december 1917 van verkoper F.G. Eikenberg, Amsterdam
Advertentie 23 december 1917 van verkoper F.G. Eikenberg, Amsterdam

Amsterdam

Informatie of foto’s toevoegen?

Oude schaatsen

Heeft u aanvullingen en/of wijzigingen in de op deze pagina geboden informatie? Of heeft u misschien foto’s of ander beeldmateriaal over dit onderwerp? Gebruik dan ons reactieformulier om ons uw informatie toe te sturen. We horen graag van u!

Informatie toesturen

Add information or photos?

Oude schaatsen

Do you have additions and/or changes to the information provided on this page? Or do you perhaps have photos or other images about this subject? Then use our response form to send us your information. We would like to hear from you!

Send information
Bovenkant van de pagina