Franciscus Hubertus van Dun

Categorie Schaatsenverkoper met eigen merk
Naam Dun, Franciscus Hubertus van
Geboren Tilburg / 11-2-1829
Overleden Tilburg / 1-5-1905

Beschrijving

Franciscus Hubertus van Dun is zoon van Jan van Dun (Tilburg, 1796 – Tilburg, 1894).
Hij wordt smid, galvaniseur en ijzerhandelaar en verkocht ook schaatsen onder eigen naam.

Bron

Van Glis tot Klapschaats Wiebe Blauw), 2001

Aangepast door Wiebe Blauw, 2018

Produktie

Vestigingsplaats Tilburg

Merktekens

F.H. VAN DUN

Tilburg

Informatie of foto’s toevoegen?

Oude schaatsen

Heeft u aanvullingen en/of wijzigingen in de op deze pagina geboden informatie? Of heeft u misschien foto’s of ander beeldmateriaal over dit onderwerp? Gebruik dan ons reactieformulier om ons uw informatie toe te sturen. We horen graag van u!

Informatie toesturen

Add information or photos?

Oude schaatsen

Do you have additions and/or changes to the information provided on this page? Or do you perhaps have photos or other images about this subject? Then use our response form to send us your information. We would like to hear from you!

Send information
Bovenkant van de pagina