Francois Daniël Bastet

Categorie Schaatsenverkoper met eigen merk
Naam Bastet, Francois Daniël
Geboren 's-Gravenhage
Overleden 's-Gravenhage

Beschrijving

Het begint allemaal met instrumentmaker Francois Daniel Bastet geb. Den Haag, 1795 – overl. Den Haag, 1864. Daarna wordt het bedrijf voortgezet door Francois Daniel (Den Haag, 1844) en zijn broer Hendrik Bernardus Frederik Bastet (geb. Den Haag, 24-10-1847). De rechter verleent hen handlichting tot het uitoefenen van het Instrument- en Messenmakersbedrijf. In 1896 overlijdt Francois Daniel jr. en zet zijn broer Hendrik de zaak als vennootschap voort onder de benaming F.D. Bastet. In april 1918 wordt Hendrik onder curatele gesteld en in juni van dat jaar overlijdt hij. Mogelijk dat Francois Daniel (geb. in 1874) de zaak overneemt en daarna diens zoon Francois Daniel (13-1-1914 en is overleden in Den Haag op 27-6-1994)

F.D.Bastet had vanaf eind 19e eeuw dan wel vanaf begin 20e eeuw een winkel in het centrum van Den Haag waar in ieder geval bestekken, messen en scharen werden verkocht. Daarnaast verkocht de winkel - zeker rond 1900 - ook schaatsen. Er is een advertentie gevonden uit 1937 waarin de winkel nog schaatsen te koop aanbiedt.  In de jaren vijftig van de 20e eeuw was de winkel gevestigd in het pand Spuistraat 3 in Den Haag.

Voor de geschiedenis van de familie Bastet zie ook schaatsverkoper T.F.Bastet, Amsterdam. T.F.Bastet was de broer van F.D.Bastet.

Bron

Frits Locher: in 2007 sprak ik telefonisch met de verzorger van F.D.Bastet die op dat moment een zeer hoge leeftijd had, in Wassenaar woonde en wegens slechte gezondheid niet aan de telefoon kon komen. Deze F.D.Bastet was laatste eigenaar van de winkel F.D.Bastet uit het begin van de 20e eeuw.  De verzorger kon mij alleen vertellen dat de winkel in het centrum van Den Haag ooit was gevestigd aan het Slopje, een straatje dat niet meer bestaat.

Produktie

Type schaats Krulschaats
Vestigingsplaats Spuistraat 3
's-Gravenhage
Periode circa 1900 - 1940

Merktekens

Merk F.D.Bastet op krulschaats
(op krulschaats)

Fotogalerij

Krulschaats ca.1900 verkocht door F.D.Bastet
Krulschaats ca.1900 verkocht door F.D.Bastet Den Haag
Krulschaats ca.1900 verkocht door F.D.Bastet
Krulschaats ca.1900 verkocht door F.D.Bastet Den Haag

's-Gravenhage

Informatie of foto’s toevoegen?

Oude schaatsen

Heeft u aanvullingen en/of wijzigingen in de op deze pagina geboden informatie? Of heeft u misschien foto’s of ander beeldmateriaal over dit onderwerp? Gebruik dan ons reactieformulier om ons uw informatie toe te sturen. We horen graag van u!

Informatie toesturen

Add information or photos?

Oude schaatsen

Do you have additions and/or changes to the information provided on this page? Or do you perhaps have photos or other images about this subject? Then use our response form to send us your information. We would like to hear from you!

Send information
Bovenkant van de pagina