Frans Anthonie Tauber

Categorie Schaatsenmaker
Naam Tauber, Frans Anthonie
Geboren Sint Pancras / 28-10-1851
Overleden Heerhugowaard / 16-4-1935

Beschrijving

De gebroeders Frans en Hendrikus Tauber zijn zonen van de smid Klaas Tauber uit Sint Pancras en Heerhugowaard. Frans volgt zijn vader op in de smederij in Heerhugowaard. Hendrikus wordt molenaar en timmerman in Oudkarspel en tevens opzichter van het Hoogheemraadschap Geestmerambacht. De broers werken veel samen, zo ook bij het maken van schaatsen. Frans smeedt de ijzers, terwijl Hendrikus zorgt voor de houten.

Zie ook Hendrikus Tauber - Heerhugowaard

Bron

Van Glis tot Klapschaats, 2001

Produktie

Type schaats Noord-Hollands-Friese schaats
Vestigingsplaats Heerhugowaard
Periode 1880 - 1910

Merktekens

Heerhugowaard

Informatie of foto’s toevoegen?

Oude schaatsen

Heeft u aanvullingen en/of wijzigingen in de op deze pagina geboden informatie? Of heeft u misschien foto’s of ander beeldmateriaal over dit onderwerp? Gebruik dan ons reactieformulier om ons uw informatie toe te sturen. We horen graag van u!

Informatie toesturen

Add information or photos?

Oude schaatsen

Do you have additions and/or changes to the information provided on this page? Or do you perhaps have photos or other images about this subject? Then use our response form to send us your information. We would like to hear from you!

Send information
Bovenkant van de pagina