Frans Johannes Krips

Categorie Schaatsenmaker
Naam Krips, Frans Johannes
Geboren Wommels / 31-7-1841
Overleden onbekend / 20-3-1895

Beschrijving

Zoon van Johannes Franses Krips (Huins, 1806 - Welsrijp, 1874), die in Rauwerd, Zweins, Rauwerd en Schingen timmerman en aannemer is.In juni 1874 wordt de zaak in Rauwerd bij boelgoed verkocht. In de advertentie van 26 juni 1874 in de Leeuarder Courant wordt de inventaris te koop aangeboden. Daarin zitten 'Schaatsijzers en Houten'. Die combinatie doet vermoeden dat Krips zelf de schaatsen monteerde en verkocht.

Bron

Wiebe Blauw

Produktie

Vestigingsplaats Raerd
Periode 1870

Merktekens

Raerd

Informatie of foto’s toevoegen?

Oude schaatsen

Heeft u aanvullingen en/of wijzigingen in de op deze pagina geboden informatie? Of heeft u misschien foto’s of ander beeldmateriaal over dit onderwerp? Gebruik dan ons reactieformulier om ons uw informatie toe te sturen. We horen graag van u!

Informatie toesturen

Add information or photos?

Oude schaatsen

Do you have additions and/or changes to the information provided on this page? Or do you perhaps have photos or other images about this subject? Then use our response form to send us your information. We would like to hear from you!

Send information
Bovenkant van de pagina