G.A.A. van der Wall

Categorie Schaatsenverkoper met eigen merk
Naam Wall, G.A.A. van der

Beschrijving

Fa. Van der Wall: groothandel in ijzer- en staalwaren. Verkocht ook schaatsen. Ebe de Boer uit Boornbergum leverde vlak voor en in de Tweede Wereldoorlog schaatshouten aan Van der Wall.

Bron

Van Glis tot Klapschaats (Wiebe Blauw), 2001

Produktie

Type schaats Friese schaats
Vestigingsplaats Arnhem
Periode circa 1926

Merktekens

Arnhem

Informatie of foto’s toevoegen?

Oude schaatsen

Heeft u aanvullingen en/of wijzigingen in de op deze pagina geboden informatie? Of heeft u misschien foto’s of ander beeldmateriaal over dit onderwerp? Gebruik dan ons reactieformulier om ons uw informatie toe te sturen. We horen graag van u!

Informatie toesturen

Add information or photos?

Oude schaatsen

Do you have additions and/or changes to the information provided on this page? Or do you perhaps have photos or other images about this subject? Then use our response form to send us your information. We would like to hear from you!

Send information
Bovenkant van de pagina