Gabe Bijlsma

Categorie Schaatsenmaker
Naam Bijlsma, Gabe
Geboren Hommerts / 4-5-1879
Overleden Harlingen / 9-2-1971

Beschrijving

Na gewoond te hebben in Heerenveen (1905), Balk (1905-1910), Joure (1910-1912), Aengwirden (1912-1913) en Schoterland (1913-1917) vestigt Gabe Bijlsma zich in december 1917 in Harlingen, eerst in de Steenhouwerstraat, daarna in de Karremanstraat. Hij is dan in dienst bij een andere smid.

In november 1921 begint Bijlsma zijn eigen smederij aan de Rommelhaven 5, vlak aan het water bij de Grote Sluis. Gedurende de crisisjaren probeert hij wat bij te verdienen met het maken van schaatsen. Het schaatsenstaal wordt in staven van 4 meter en in drie diktes gekocht bij ijzerwarenhandel Bolte en Gorter en van ijzerwarenhandel Hartelust, beide uit Leeuwarden. De houten worden gemaakt door Keimpe Roedema uit Wons, die ook wel houten zet voor J. Nooitgedagt in IJlst.

Voor of in de smederij staat een groot bord met daar aan 40 à 50 paar schaatsen. De schaatsen worden vanaf het bord verkocht voor ƒ 3,- à ƒ 4,-. Er worden Friese schaatsen, toerschaatsen en wedstrijdschaatsen (doorlopers) verkocht.

Gabe Bijlsma wordt bij het maken van schaatsijzers bijgestaan door zijn vaste knecht J.J. van der Zee en door zijn zoon Gerben (1913). De productie bedraagt circa 150 paar per jaar.

Na 1935 worden er geen ijzers meer gesmeed. Wel worden er door Van der Zee nog tot 1943 schaatsen gemonteerd. De houten worden dan inmiddels gemaakt door Sierksma, een wagenmaker uit de Scheerstraat. Van der Zee verlaat in 1943 het bedrijf van Gabe Bijlsma. Hij gaat dan werken in de smederij van zijn oom Van Veldhuysen in Nieuwegein. Bijlsma verlaat de smederij in 1955 en verhuist dan naar de ZO Singel.

Bron

Van Glis tot Klapschaats (Wiebe Blauw), 2001

Produktie

Type schaats Friese doorloper, Friese schaats
Vestigingsplaats Rommelhaven
Harlingen
Periode 1929 - 1943
Reclame Etiketten

Merktekens

Merkteken schaatsenmaker G. Bijlsma, Harlingen

Fotogalerij

Friese doorloper schaatsenmaker G. Bijlsma, Harlingen
Friese doorloper schaatsenmaker G. Bijlsma, Harlingen Collectie Fries Scheepvaartmuseum, Sneek

Reclames

etiket voor schaatsen G.Bijlsma, Oude Haske
etiket voor schaatsen G.Bijlsma, Oude Haske
Advertentie 1934 schaatsenmaker G.Bijlsma, Harlingen
Advertentie schaatsenmaker G.Bijlsma, Harlingen Nieuwe Harlinger courant d.d. 23 nov 1934
Advertentie 1941 schaatsenmaker G.Bijlsma, Harlingen
Advertentie schaatsenmaker G.Bijlsma, Harlingen Nieuwe Harlinger courant d.d. 10 januari 1941
Advertentie 1941 schaatsenmaker G.Bijlsma, Harlingen
Advertentie schaatsenmaker G.Bijlsma, Harlingen Nieuwe Harlinger courant d.d. 17 januari 1941
Advertentie 1942 schaatsenmaker G.Bijlsma, Harlingen
Advertentie schaatsenmaker G.Bijlsma, Harlingen Nieuwe Harlinger courant d.d. 13 januari 1942

Harlingen

Informatie of foto’s toevoegen?

Oude schaatsen

Heeft u aanvullingen en/of wijzigingen in de op deze pagina geboden informatie? Of heeft u misschien foto’s of ander beeldmateriaal over dit onderwerp? Gebruik dan ons reactieformulier om ons uw informatie toe te sturen. We horen graag van u!

Informatie toesturen

Add information or photos?

Oude schaatsen

Do you have additions and/or changes to the information provided on this page? Or do you perhaps have photos or other images about this subject? Then use our response form to send us your information. We would like to hear from you!

Send information
Bovenkant van de pagina