Gebr. Nouwens

Categorie Schaatsenverkoper met eigen merk
Naam Nouwens, Gebr.

Beschrijving

De firma Gebr.Nouwens adverteerde in 1876 en 1889 met de verkoop van rijtuigen. In een advertentie van Standaard-, Diamant- en Orion-rijwielen staan de Gebr.Nouwens vermeld als vertegenwoordiger voor Voorschoten. In de Leidsche Courant van 31 december 1910 wensen de Gebr.Nouwens - onder de vermelding smid – hun clientèle en begunstigers een Zalig Nieuwjaar. Dit doen zij ook in een aantal jaren daarna.
Op 31 december 1920 adverteert de Fa.Gebr.Nouwens in de Leidsche Courant onder vermelding Grof-, Hoef-, Kachel- en Rijtuigsmederij; GediplomeerdeHoefsmeden.
Tevens staat vermeld: Magazijn van Huishoudelijke artikelen. Handel in Rijtuigen en alle soorten ijzerwaren, Rijwielenen Onderdeelen in diverse soorten.
In het Leidsche dagblag van 31 december 1926 staat een gelijksoortige advertentie met eraan toegevoegd: Electro Techn Bureau van Licht- en Kracht-Installaties.

Schaatsen met het merkteken GEBR.NOUWENS zijn zeer waarschijnlijk van het gelijknamige bedrijf uit Voorschoten. Mogelijk hebben ze deze schaatsen elders laten maken en waren zij de verkoper ervan.

Bron

Frits Locher, 2022
Aad van den Ouweelen, 2022

Produktie

Type schaats Friese doorloper
Vestigingsplaats Voorschoten
Periode circa 1910 - 1940

Merktekens

Merkteken Friese doorloper Gebr.Nouwens, Voorschoten

Fotogalerij

Friese doorloper Gebr.Nouwens, Voorschoten
Friese doorloper Gebr.Nouwens, Voorschoten
Merkteken Friese doorloper Gebr.Nouwens, Voorschoten
Merkteken Friese doorloper Gebr.Nouwens, Voorschoten

Voorschoten

Informatie of foto’s toevoegen?

Oude schaatsen

Heeft u aanvullingen en/of wijzigingen in de op deze pagina geboden informatie? Of heeft u misschien foto’s of ander beeldmateriaal over dit onderwerp? Gebruik dan ons reactieformulier om ons uw informatie toe te sturen. We horen graag van u!

Informatie toesturen

Add information or photos?

Oude schaatsen

Do you have additions and/or changes to the information provided on this page? Or do you perhaps have photos or other images about this subject? Then use our response form to send us your information. We would like to hear from you!

Send information
Bovenkant van de pagina