Gebroeders Brokx

Categorie Schaatsenverkoper met eigen merk
Naam Brokx, Gebroeders

Beschrijving

De naam Gebr. Brokx komt voor op onder andere Wichers-de Salisschaats en Stheeman-noor.
De oorsprong van het bedrijf Gebr. Brokx lag bij Adriaan Brokx.
Adrianus Brokx, geboren in Waspik (NB) op 20-12-1817, trouwt in 1840 met Maria Jacoba Simonis, dochter van smid Franciscus Simonis (geboren 30 oktober in Delft) aan de Lange Geer 18 in Delft. Adrianus komt in 1842 naar Delft, waar hij de smederij van zijn schoonvader overneemt. Hij overlijdt op 12 maart 1870 in Delft.
Zijn zoon Johannes Petrus (geb. in Delft op 23-9-1845) neemt dan de smederij over. Hij trouwt in 1870 en overlijdt in Delft op 6-9-1925.

Deze  Johannes Petrus Brokx heeft enkele zonen die weer smid worden (gebr. Brokx). Van hen waren zijn opvolgers in het Delftse bedrijf:
Petrus Damianus (Piet) Brokx: geb. in Delft op 17-2-1877 en overl. in Delft op 11-12-1954. En: Johannes Petrus Marie (Jan) Brokx: geb. in Delft op 29-4-1880 en overl. in Wassenaar op 4-5-1959.

Petrus Damianus (Piet) Brokx trouwde met Antoinette Peperzak uit Nijmegen, die het niet zag zitten met de smederij en - volgens overlevering - is begonnen met de zaak naast de smederij.

De smederij lag aan de Lange Geer 18-20. Op de hoek met de Giststraat. De zaak was gevestigd op Lange Geer 16.

Het is mogelijk dat er schaatsen in de smederij gemaakt zijn, maar hiervoor ontbreken bewijzen. Het verkoopstempel werd blijkbaar in beide zaken gebruikt.

In de Naam lijst voor den Telefoondienst, Uitgegeven door het Hoofdbestuur der Posterijen en Telegrafie van januari 1915 staat het bedrijf van de Gebr. Brokx omschreven als
‘Brokx, Gebr, Smederij, Mag. v. kachels en huish. art., Lange Geer’

De smederij en de zaak zijn rond 1947 verkocht aan Van Haaren, waarmee een einde kwam aan het bedrijf Gebr. Brokx.

Bron

Wiebe Blauw, Van Glis tot Klapschaats, 2001

Wijziging 28 december 2017:
Naar aanleiding van informatie van Petrus Brokx (Peter, 1937), Hamburg NY, USA. Hij is een kleinzoon van Petrus Damianus Brokx (Piet, 1877-1954).

Produktie

Vestigingsplaats Lange Geer
Delft
Periode circa 1870 - 1920

Merktekens

Merkteken schaatsenverkoper Gebr. Brokx, Delft

Fotogalerij

Ouderkerkerschaats verkoper Gebr. Brokx, Delft
Ouderkerkerschaats verkoper Gebr. Brokx, Delft
Merkteken schaatsenverkoper Gebr. Brokx, Delft
Merkteken schaatsenverkoper Gebr. Brokx, Delft
Foto uit 1975 van de panden Lange Geer 16-20 in Delft
Foto uit 1975 van de panden Lange Geer 16-20 in Delft. Dit zijn de panden achter de bomen. In het linkergedeelte op de hoek met de Giststraat was de smederij gevestigd. In het rechter pand de winkel.
Johannes Petrus Brokx (1845-1925) en echtgenote Anna Brokx-Zuidgeest (1843-1933)
Johannes Petrus Brokx (1845-1925) en echtgenote Anna Brokx-Zuidgeest (1843-1933)

Delft

Informatie of foto’s toevoegen?

Oude schaatsen

Heeft u aanvullingen en/of wijzigingen in de op deze pagina geboden informatie? Of heeft u misschien foto’s of ander beeldmateriaal over dit onderwerp? Gebruik dan ons reactieformulier om ons uw informatie toe te sturen. We horen graag van u!

Informatie toesturen

Add information or photos?

Oude schaatsen

Do you have additions and/or changes to the information provided on this page? Or do you perhaps have photos or other images about this subject? Then use our response form to send us your information. We would like to hear from you!

Send information
Bovenkant van de pagina