Gebroeders Kramer

Categorie Schaatsenverkoper met eigen merk
Naam Kramer, Gebroeders

Beschrijving

Op 1 mei 1850 maakt de heer Willem Rumpaeus in de Nieuwe Rotterdamsche Courant bekend dat hij zijn ijzerwarenhandel Hölscher en Rumpaeus aan de Hoogstraat 58 in Rotterdam heeft overgedragen aan Arnoldus Kramer.  Deze laatste maakt aansluitend in dezelfde krant bekend dat hij de zaak zal laten voortzetten door zijn oudste zoon die reeds verscheidene jaren in de zaak werkte. Het gaat om zijn zoon Ernst Lodewijk  Kramer (geb.1832-overl.1897). In 1865 komt zijn broer Arnoldus Gerrit Kramer (geb.1840-overl.1899) bij de zaak.
Op 16 juni 1865 richten zij de vennootschap Gebroeders Kramer op.

In de Staatscourant van 4 januari 1875 staat vermeld dat de firma Gebroeders Kramer is beëindigd per 31 december 1874. Tevens staat vermeld dat E.L.Kramer de firma Gebroeders Kramer alleen voortzet per 1 januari 1875.

A.G.Kramer heeft van ca. 1887 tot  zijn overlijden in 1899 en zijn opvolger tot ca.1904 een ijzerwarenhandel  aan de Leuvenkade 43-45. In de Nieuwe Rotterdamsche Courant van 1879 tot 1899 adverteert hij met schaatsen. De laatste advertentie met schaatsen staat in het Rotterdamsch Nieuwsblad op 2 januari 1904. Voor zover bekend gebruikte hij geen eigen merkteken in deze schaatsen.

De firma Gebr.Kramer bleef aan de Hoogstraat op nummer 293 (mogelijk het zelfde pand als G, 58) en zeker in 1895 ook aan Gr.Kerkplein 18&19. De oudste gevonden advertentie waarin deze firma schaatsen verkoopt, is 1895.
Het merkteken van de firma Gebr.Kramer komt voor op krulschaats (met klokje-merkteken) en op Fries-Gronings-model.

Na het overlijden van Ernst Lodewijk treden in 1897 zijn weduwe Francina van den Andel en zijn zoon Ernst Lodewijk jr.  (overl.1928)  als vennoot toe.
In 1927 wordt de zaak beëindigd door deze laatste personen.

Bron

Van Glis tot Klapschaats (Wiebe Blauw), 2001

Aad van den Ouweelen, 2020

Produktie

Type schaats Friese schaats, Krulschaats, Ouderkerker schaats, Vissering-Ruiter of Koniginneschaats, Wichers-de Salisschaats
Vestigingsplaats Hoogstraat
Rotterdam
Periode circa 1880 - 1920

Merktekens

Merkteken schaatsenverkoper Gebr. Kramer, Rotterdam
Merkteken schaatsenverkoper Gebr. Kramer, Rotterdam
Merkteken schaatsenverkoper Gebr. Kramer, Rotterdam

Fotogalerij

Krulschaats schaatsenverkoper Gebr. Kramer, Rotterdam
Krulschaats schaatsenverkoper Gebr. Kramer, Rotterdam ook beeldmerk klok van schaatsenmaker J.G. Koch, Büchel-Remscheid (Duitsland)
Merkteken krulschaats schaatsenverkoper Gebr. Kramer, Rotterdam
Merkteken krulschaats schaatsenverkoper Gebr. Kramer, Rotterdam ook beeldmerk klok van schaatsenmaker J.G. Koch, Büchel-Remscheid (Duitsland)
Wichers-de Salisschaats schaatsenverkoper Gebr. Kramer, Rotterdam
Wichers-de Salisschaats schaatsenverkoper Gebr. Kramer, Rotterdam
Merkteken schaatsenverkoper Gebr. Kramer, Rotterdam
Merkteken schaatsenverkoper Gebr. Kramer, Rotterdam
Friese schaats schaatsenverkoper Gebr. Kramer, Rotterdam
Friese schaats schaatsenverkoper Gebr. Kramer, Rotterdam
Merkteken schaatsenverkoper Gebr. Kramer, Rotterdam
Merkteken schaatsenverkoper Gebr. Kramer, Rotterdam op Friese schaats
Koninginneschaats schaatsenverkoper Gebr. Kramer, Rotterdam
Koninginneschaats schaatsenverkoper Gebr. Kramer, Rotterdam Schaatsenmaker T. Faber, Beetsterzwaag
Merkteken schaatsenverkoper Gebr. Kramer, Rotterdam
Merkteken schaatsenverkoper Gebr. Kramer, Rotterdam op Koninginneschaats Schaatsenmaker T. Faber, Beetsterzwaag
Oudekerkerschaats schaatsenverkoper Gebr. Kramer, Rotterdam
Oudekerkerschaats schaatsenverkoper Gebr. Kramer, Rotterdam Schaatsenmaker T. Faber, Beetsterzwaag
Merkteken Oudekerkerschaats schaatsenverkoper Gebr. Kramer, Rotterdam
Merkteken Oudekerkerschaats schaatsenverkoper Gebr. Kramer, Rotterdam Schaatsenmaker T. Faber, Beetsterzwaag
Metalen schaats schaatsenverkoper Gebr. Kramer, Rotterdam
Metalen schaats schaatsenverkoper Gebr. Kramer, Rotterdam
Merkteken Metalen schaats schaatsenverkoper Gebr. Kramer, Rotterdam
Merkteken Metalen schaats schaatsenverkoper Gebr. Kramer, Rotterdam

Reclames

Advertentie 1879 schaatsenverkoper A.G.Kramer, Rotterdam
Advertentie schaatsenverkoper A.G.Kramer, Rotterdam Rotterdamsch Nieuwsblad d.d. 21 januari 1879
Advertentie 1887 schaatsenverkoper A.G.Kramer, Rotterdam
Advertentie schaatsenverkoper A.G.Kramer, Rotterdam Maasbode d.d. 19 januari 1887
Advertentie 1904 schaatsenverkoper A.G.Kramer, Rotterdam
Advertentie schaatsenverkoper A.G.Kramer, Rotterdam Rotterdamsch Nieuwsblad d.d. 2 januari 1904
Advertentie 1866 verhuisbericht schaatsenverkopers Gebr. Kramer, Rotterdam
Advertentie verhuisbericht schaatsenverkopers Gebr. Kramer, Rotterdam Nieuwe Rotterdamsche Courant d.d. 1 september 1866
Advertentie 1895 schaatsenverkopers Gebr. Kramer, Rotterdam
Advertentie schaatsenverkopers Gebr. Kramer, Rotterdam Rotterdamsch nieuwsblad d.d. 30 december 1895
Advertentie 1917 schaatsenverkopers Gebr. Kramer, Rotterdam
Advertentie schaatsenverkopers Gebr. Kramer, Rotterdam Nieuwe Rotterdamsche courant d.d. 1 februari 1917
Advertentie 1865 overname verhuisbericht schaatsenverkopers Gebr. Kramer, Rotterdam
Advertentie overname verhuisbericht schaatsenverkopers Gebr. Kramer, Rotterdam Rotterdamsche Courant d.d. 1 juli 1865

Rotterdam

Informatie of foto’s toevoegen?

Oude schaatsen

Heeft u aanvullingen en/of wijzigingen in de op deze pagina geboden informatie? Of heeft u misschien foto’s of ander beeldmateriaal over dit onderwerp? Gebruik dan ons reactieformulier om ons uw informatie toe te sturen. We horen graag van u!

Informatie toesturen

Add information or photos?

Oude schaatsen

Do you have additions and/or changes to the information provided on this page? Or do you perhaps have photos or other images about this subject? Then use our response form to send us your information. We would like to hear from you!

Send information
Bovenkant van de pagina