Gerardus Jansen

Categorie Schaatsenmaker
Naam Jansen, Gerardus
Geboren Vierlingsbeek / circa 1831
Overleden Hilversum / 23-4-1895

Beschrijving

Gerardus Jansen heeft een smederij in Hilversum. Na zijn overlijden 1895 is de smederij onder de naam G.Jansen voortgezet, aldus een advertentie van zijn weduwe in de Gooi- en Eemlander op 27 april 1895.
Er zijn schaatsen bekend met het merkteken G.JANSEN in het ijzer. Zeer waarschijnlijk zijn die door Gerardus Jansen gemaakt

Bron

Jan van Eijk, 2021
Aad van den Ouweelen, 2021

Produktie

Type schaats Friese schaats
Periode circa 1880 - 1900

Merktekens

Merkteken Friese schaats merkteken G.JANSEN onbekende schaatsenmaker

Fotogalerij

Friese schaats merkteken G.JANSEN onbekende schaatsenmaker
Friese schaats merkteken G.JANSEN onbekende schaatsenmaker
Merkteken Friese schaats merkteken G.JANSEN onbekende schaatsenmaker
Merkteken Friese schaats merkteken G.JANSEN onbekende schaatsenmaker

Reclames

Advertentie 1895 van weduwe G. Jansen - Van de Geer, Hilversum
Advertentie van weduwe G. Jansen - Van de Geer, Hilversum Gooi- en Eemlander d.d. 27 april 1895

Informatie of foto’s toevoegen?

Oude schaatsen

Heeft u aanvullingen en/of wijzigingen in de op deze pagina geboden informatie? Of heeft u misschien foto’s of ander beeldmateriaal over dit onderwerp? Gebruik dan ons reactieformulier om ons uw informatie toe te sturen. We horen graag van u!

Informatie toesturen

Add information or photos?

Oude schaatsen

Do you have additions and/or changes to the information provided on this page? Or do you perhaps have photos or other images about this subject? Then use our response form to send us your information. We would like to hear from you!

Send information
Bovenkant van de pagina