Gerardus van Hengstum

Categorie Schaatsenmaker
Naam Hengstum, Gerardus van
Geboren onbekend / 3-10-1810
Overleden Montfoort / 8-7-1866

Beschrijving

Zoon van een smid in Westbroek. Hij vestigt zich in Montfoort als smidsbaas en koopt in augustus 1845 de smederij aan het Om het Wedde van de erfgenamen van de kort tevoren overleden smid Huibert Boers.

Gerardus maakte schaatsen. Hij overlijdt in 1866 tijdens de cholera-epidemie. In de boedelscheiding die na zijn dood is opgemaakt, wordt gesproken van ‘een partij schaatsen’ op zolder. Zijn zoon Johannes Gerardus (1849-1941) wordt later smid in Werkhoven, waar hij ook schaatsen maakt.

Bron

Van Glis tot Klapschaats, 2001

Produktie

Vestigingsplaats Om het Wedde
Montfoort
Periode 1845 - 1866

Merktekens

Montfoort

Informatie of foto’s toevoegen?

Oude schaatsen

Heeft u aanvullingen en/of wijzigingen in de op deze pagina geboden informatie? Of heeft u misschien foto’s of ander beeldmateriaal over dit onderwerp? Gebruik dan ons reactieformulier om ons uw informatie toe te sturen. We horen graag van u!

Informatie toesturen

Add information or photos?

Oude schaatsen

Do you have additions and/or changes to the information provided on this page? Or do you perhaps have photos or other images about this subject? Then use our response form to send us your information. We would like to hear from you!

Send information
Bovenkant van de pagina