Gerben Simon van der Werf

Categorie Schaatsenmaker
Naam Werf, Gerben Simon van der
Geboren Britswert / 27-5-1849
Overleden Britswert / 13-10-1926

Beschrijving

Rond 1890 neemt Gerben van der Werf de scheepswerf ‘Kromwâl’ van zijn vader over. In de stille winterperiode worden ook schaatsen gemaakt. In de Leeuwarder Courant van 31 januari 1895 wordt de volgende advertentie aangetroffen: ‘Friesche Schaatsen bij G. van der Werf te Britswerd en Sj. Bouma te Oosterend. Vriendelijk aanbevelend.’

Timmerknecht Sjoerd Bouma uit Oosterend maakte eveneens houten, mogelijk dat hij op de werf van Van der Werf heeft gewerkt. Uit het werfboek tussen 1894 en 1920 blijkt dat Van der Werf regelmatig schaatshouten maakt. In 1904 maakt hij twintig paar schaatshouten voor de schaatsenfabrikanten D.G. Minkema uit Easterlittens en H. Nauta uit IJlst. Het betreft vaak enkele tientallen paren. Getuige de advertentie worden er ook schaatsen voor eigen verkoop gemaakt. Zijn zoons Symen en Ids werken mee op de werf. Na 1912 worden geen schaatsen meer in het werfboek aangetroffen.

Bron

Van Glis tot Klapschaats (Wiebe Blauw), 2001

Produktie

Type schaats Friese doorloper, Friese schaats
Vestigingsplaats Kromwâl
Britswert
Periode 1890 - 1912

Merktekens

Reclames

Advertentie 1894 schaatsenmaker S. van der Werf, Britswert
Advertentie schaatsenmaker S. van der Werf, Britswert Leeuwarder Courant d.d. 6 januari 1894
Advertentie 1895 schaatsenmaker S. van der Werf, Britswert
Advertentie schaatsenmaker S. van der Werf, Britswert Leeuwarder Courant d.d. 31 januari 1895
Advertentie 1907 schaatsenmaker S. van der Werf, Britswert
Advertentie schaatsenmaker S. van der Werf, Britswert Leeuwarder Courant 24 januari 1907

Britswert

Informatie of foto’s toevoegen?

Oude schaatsen

Heeft u aanvullingen en/of wijzigingen in de op deze pagina geboden informatie? Of heeft u misschien foto’s of ander beeldmateriaal over dit onderwerp? Gebruik dan ons reactieformulier om ons uw informatie toe te sturen. We horen graag van u!

Informatie toesturen

Add information or photos?

Oude schaatsen

Do you have additions and/or changes to the information provided on this page? Or do you perhaps have photos or other images about this subject? Then use our response form to send us your information. We would like to hear from you!

Send information
Bovenkant van de pagina