Gerrit Jan Pothaar

Categorie Schaatsenverkoper met eigen merk
Naam Pothaar, Gerrit Jan

Beschrijving

Het betreft ijzerhandelaar Gerrit Jan Pothaar uit Heerenveen (Rotterdam, 1871). Hij vestigt zich in 1899 in Heerenveen, waar zijn vader, Gerardus Johannes (1844-1913) al een ijzerhandel heeft. Hij bekleedt vele bestuursfuncties. Hij overlijdt in februari 1948.

Bron

Van Glis tot Klapschaats Wiebe Blauw), 2001

Produktie

Type schaats Friese schaats
Vestigingsplaats Heerenveen
Periode na 1900

Merktekens

Merkteken Friese schaats schaatsenverkoper G.J. Pothaar, Heerenveen

Fotogalerij

Friese schaats schaatsenverkoper G.J. Pothaar, Heerenveen
Friese schaats schaatsenverkoper G.J. Pothaar, Heerenveen
Merkteken Friese schaats schaatsenverkoper G.J. Pothaar, Heerenveen
Merkteken Friese schaats schaatsenverkoper G.J. Pothaar, Heerenveen

Heerenveen

Informatie of foto’s toevoegen?

Oude schaatsen

Heeft u aanvullingen en/of wijzigingen in de op deze pagina geboden informatie? Of heeft u misschien foto’s of ander beeldmateriaal over dit onderwerp? Gebruik dan ons reactieformulier om ons uw informatie toe te sturen. We horen graag van u!

Informatie toesturen

Add information or photos?

Oude schaatsen

Do you have additions and/or changes to the information provided on this page? Or do you perhaps have photos or other images about this subject? Then use our response form to send us your information. We would like to hear from you!

Send information
Bovenkant van de pagina