Gerrit Jans Bloemsma

Categorie Schaatsenmaker
Naam Bloemsma, Gerrit Jans
Geboren Harlingen / 20-10-1807
Overleden Wergea / 4-8-1898

Beschrijving

Gerrit Bloemsma is een zoon van de smid Gerrit Bloemsma (1768-1810) en telg uit een bekende en uitgebreide smedenfamilie. Gerrit jr. werkt van 1825 tot 1833 bij zijn broer Jan Bloemsma (1796-1865), die smid is in Wommels. In 1833 vestigt hij zich als zelfstandig smid in Easterlittens, waar hij aan de Noorderhaven een smederij heeft. In 1837 begint hij een smederij aan de Hilleburen in Wergea. In de Leeuwarder Courant van 14 december 1849 wordt door Bloemsma als volgt geadverteerd: ‘Echter Wargaster Schaatsen gemerkt G B, zijn te bekomen bij P. ter Post, te Leeuwarden; bij IJ. van der Werf te Dokkum; bij J. Kielstra te Dragten, en bij den ondergeteekende zelf, te Warga. G.J. Bloemsma.’

Het is mogelijk dat Keimpe Hoekstra leverancier is van de schaatshouten, waarschijnlijk in ruil tegen schaatsijzers van Bloemsma. Met enkele korte onderbrekingen in Wommels (1866-1868) en Franeker (1869), waar hij bij zijn zoon en smid Jan Gerrits Bloemsma verblijft, blijft Gerrit Bloemsma tot aan zijn dood in Wergea werken en wonen.

Bron

Van Glis tot Klapschaats (Wiebe Blauw), 2001

Produktie

Type schaats Friese schaats
Vestigingsplaats Grote Buren
Wergea
Periode circa 1839 - 1855

Merktekens

W - B
(voor in het ijzer, alleen bekend uit advertenties)

Reclames

Advertentie 1839 P.ter Horst, Leeuwarden en schaatsenmaker G.J. Bloemsma, Warga
Advertentie P.ter Horst, Leeuwarden en schaatsenmaker G.J. Bloemsma, Warga Leeuwarder Courant d.d. 27 december 1839
Advertentie 1849 schaatsenmaker G.J. Bloemsma, Warga
Advertentie schaatsenmaker G.J. Bloemsma, Warga Leeuwarder Courant d.d. 14 december 1849
Advertentie 1853 schaatsenmaker G.J. Bloemsma, Warga
Advertentie schaatsenmaker G.J. Bloemsma, Warga Leeuwarder courant d.d. 23 december 1853
Advertentie 1854 schaatsenmaker G.J. Bloemsma, Warga
Advertentie schaatsenmaker G.J. Bloemsma, Warga G.T. is waarschijnlijk een typefout; moet G.J. zijn Leeuwarder courant d.d. 3 november 1854

Wergea

Informatie of foto’s toevoegen?

Oude schaatsen

Heeft u aanvullingen en/of wijzigingen in de op deze pagina geboden informatie? Of heeft u misschien foto’s of ander beeldmateriaal over dit onderwerp? Gebruik dan ons reactieformulier om ons uw informatie toe te sturen. We horen graag van u!

Informatie toesturen

Add information or photos?

Oude schaatsen

Do you have additions and/or changes to the information provided on this page? Or do you perhaps have photos or other images about this subject? Then use our response form to send us your information. We would like to hear from you!

Send information
Bovenkant van de pagina