Gerrit Koedijker

Categorie Schaatsenmaker
Naam Koedijker, Gerrit
Geboren Barsingerhorn / 9-9-1849
Overleden Sint Maarten / 9-2-1941

Beschrijving

Zoon van Hermanus Koedijker. Hij is werktuigmaker in Den Helder. Getuige een advertentie in ’t Vliegende Blaadje van 21 januari 1885 maakt hij ook schaatsen: ‘Schaatsenrijders! De ondergeteekende beveelt zich beleefd aan, voor het slijpen, repareeren en maken van alle soorten Schaatsen. C. Koedijker, Breestraat 327 Helder.’

De houten worden mogelijk gemaakt door de timmerman Frans Pot en het leerwerk door Jan van Bommel. Beiden zijn tevens getuigen bij het huwelijk van Gerrit Koedijker in 1875.

Bron

Van Glis tot Klapschaats, 2001

Produktie

Type schaats Noord-Hollands-Friese schaats
Vestigingsplaats Breestraat 327 Den Helder
Den Helder
Periode 1875 - 1910

Merktekens

Den Helder

Informatie of foto’s toevoegen?

Oude schaatsen

Heeft u aanvullingen en/of wijzigingen in de op deze pagina geboden informatie? Of heeft u misschien foto’s of ander beeldmateriaal over dit onderwerp? Gebruik dan ons reactieformulier om ons uw informatie toe te sturen. We horen graag van u!

Informatie toesturen

Add information or photos?

Oude schaatsen

Do you have additions and/or changes to the information provided on this page? Or do you perhaps have photos or other images about this subject? Then use our response form to send us your information. We would like to hear from you!

Send information
Bovenkant van de pagina