Gerrit Modders

Categorie Schaatsenmaker
Naam Modders, Gerrit
Geboren Kampen / 16-1-1899
Overleden Kampen / 27-11-1988

Beschrijving

De Modders zijn Hugenoten die aan het einde van de 16de eeuw Frankrijk ontvluchtten en eerst lange tijd in Duitsland verbleven. Vandaar komen ze naar Kampen, waar ze zich burgerrechten verwerven.

Gerrit Modders is een zoon van een stadsboer. Naast het boerenbedrijf heeft vader ook een schoenmakerij aan huis. Het bedrijf is gevestigd aan de Oude Straat. Modders gaat het smidsbedrijf in en werkt als smidsknecht onder andere bij Figge in Kampen. Als hij zelf een smederij heeft, ook aan de Oude Straat, maakt hij eveneens schaatsen. Eigenlijk komt dit door zijn zwager Van Schellen, die veel houtjes maakte voor Friese schaatsen en met name voor Friese hardrijders. Zo begint Modders ijzers te smeden en maakt Van Schellen de houten. Ook zijn wel houten gemaakt door de jachtbouwer Kroes. De ijzers worden gemaakt van hoefraspen, waarvan de grondstof uit Amerikaans Nicholson-staal bestond. Hij welt het staal op Zweeds kroonijzer. Ook maakt hij zelf hoefijzers, vaak ’s ochtends vroeg. Tussen zes uur ’s ochtends en half acht, als het gezin ontbijt, maakt hij al vier paar hoefijzers. Er worden per ijswinter variërend van 10 tot 30 paar schaatsen gemaakt. Voor op het ijzer wordt een achtkantige punt gesmeed en gevijld. Een paar schaatsen kost in de dertiger jaren bij Modders al ƒ 10,- tot ƒ 12,-.

In en vlak na de Tweede Wereldoorlog maakt Modders zelf ook al skeelers voor met name Dries Schutte, die ze gebruikt voor de zomertraining.

Na de oorlog zijn geen schaatsen meer gemaakt.

Bron

Van Glis tot Klapschaats, 2001

Produktie

Type schaats Friese schaats
Vestigingsplaats Oude straat
Kampen
Periode 1926 - 1945

Merktekens

Kampen

Informatie of foto’s toevoegen?

Oude schaatsen

Heeft u aanvullingen en/of wijzigingen in de op deze pagina geboden informatie? Of heeft u misschien foto’s of ander beeldmateriaal over dit onderwerp? Gebruik dan ons reactieformulier om ons uw informatie toe te sturen. We horen graag van u!

Informatie toesturen

Add information or photos?

Oude schaatsen

Do you have additions and/or changes to the information provided on this page? Or do you perhaps have photos or other images about this subject? Then use our response form to send us your information. We would like to hear from you!

Send information
Bovenkant van de pagina