Gerrit Terpstra

Categorie Schaatsenmaker
Naam Terpstra, Gerrit
Geboren Wommels / 10-1-1846
Overleden onbekend / 11-7-1927

Beschrijving

Zoon van boer Wijbe Pieters Terpstra (geb. 1802). Gerrit Terpstra wordt wagenmaken in Wommels en Nijland. In de Leeuwarder Courant van 26 april 1870 wordt de inventaris van de wagenmakerij van Terpstra voor een  boedelverkoop vermeld. Daarin wordt ook genoemd 'beste Schaatsen en Houten'. Uit deze formulering kan worden opgemaakt dat hij houten maakte en ze met ijzers monteerde voor de verkoop.

Bron

Wiebe Blauw

Produktie

Vestigingsplaats Nijland
Periode 1870

Merktekens

Nijland

Informatie of foto’s toevoegen?

Oude schaatsen

Heeft u aanvullingen en/of wijzigingen in de op deze pagina geboden informatie? Of heeft u misschien foto’s of ander beeldmateriaal over dit onderwerp? Gebruik dan ons reactieformulier om ons uw informatie toe te sturen. We horen graag van u!

Informatie toesturen

Add information or photos?

Oude schaatsen

Do you have additions and/or changes to the information provided on this page? Or do you perhaps have photos or other images about this subject? Then use our response form to send us your information. We would like to hear from you!

Send information
Bovenkant van de pagina