Gerrit van der Meij

Categorie Schaatsenmaker
Naam Meij, Gerrit van der
Geboren West-Terschelling / 16-5-1856

Beschrijving

Gerrit van der Meij is zoon van schoenmaker Hilbrand van der Meij van Terschelling. Hij wordt zelf smid en is smid of smidsknecht in onder andere Barradeel, Twisk en Schagen. In 1887 trouwt hij in Schagen. Hij is dan smid van beroep.

In 1888 adverteert hij met 'eigengemaakte Heeren- en Dames-schaatsen'.

Bron

Wiebe Blauw

Produktie

Vestigingsplaats Nieuwe Laagzijde
Schagen
Periode 1885 - 1900

Merktekens

Schagen

Informatie of foto’s toevoegen?

Oude schaatsen

Heeft u aanvullingen en/of wijzigingen in de op deze pagina geboden informatie? Of heeft u misschien foto’s of ander beeldmateriaal over dit onderwerp? Gebruik dan ons reactieformulier om ons uw informatie toe te sturen. We horen graag van u!

Informatie toesturen

Add information or photos?

Oude schaatsen

Do you have additions and/or changes to the information provided on this page? Or do you perhaps have photos or other images about this subject? Then use our response form to send us your information. We would like to hear from you!

Send information
Bovenkant van de pagina