Gerrit van der Schaaf

Categorie Schaatsenmaker
Naam Schaaf, Gerrit van der
Geboren Akkrum / 1-4-1899
Overleden Heerenveen / 12-9-1972

Beschrijving

Gerrit van der Schaaf is een zoon van de schaatshoutmaker Klaas Hobbes van der Schaaf (1862-1923). In mei gaat hij met zijn vader werken bij schaatsenmaker Taeke Faber (in 1919 overgenomen door Fokke Fokkema). Als zijn vader in 1923 overlijdt begint Gerrit van der Schaaf voor zichzelf en maakt hij onder eigen naam een klein aantal schaatsen in Beetsterzwaag. In de naamstempel is de eerste ‘t’ van Beetsterzwaag vergeten. In november 1924 verhuist hij naar Nijehaske. Hier maakt hij schaatshouten voor onder andere schaatsensmid Sytse van der Molen in Boornbergum. Tussen 1925 en 1933 is hij één van de compagnons van schaatsenfabriek Stienstra & Van der Schaaf in Heerenveen. In 1934 komt Van der Schaaf in dienst bij de afdeling Schaatsen van Batavus, eerst als schaatshoutmaker, later wordt hij afdelingschef.

Bron

Van Glis tot Klapschaats (Wiebe Blauw), 2001

Produktie

Vestigingsplaats Beetsterzwaag
Periode 1923 - 1924

Merktekens

Merkteken schaatsenmaker G. v.d. Schaaf, Beesterzwaag

Fotogalerij

Friese doorloper schaatsenmaker G.v.d. Schaaf, Beesterzwaag
Friese doorloper schaatsenmaker G.v.d. Schaaf, Beesterzwaag
Merkteken schaatsenmaker G.v.d. Schaaf, Beesterzwaag
Merkteken schaatsenmaker G.v.d. Schaaf, Beesterzwaag

Beetsterzwaag

Informatie of foto’s toevoegen?

Oude schaatsen

Heeft u aanvullingen en/of wijzigingen in de op deze pagina geboden informatie? Of heeft u misschien foto’s of ander beeldmateriaal over dit onderwerp? Gebruik dan ons reactieformulier om ons uw informatie toe te sturen. We horen graag van u!

Informatie toesturen

Add information or photos?

Oude schaatsen

Do you have additions and/or changes to the information provided on this page? Or do you perhaps have photos or other images about this subject? Then use our response form to send us your information. We would like to hear from you!

Send information
Bovenkant van de pagina